Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

datum publicatie persbericht: donderdag, 29 juni, 2017

De Scheepvaartpolitie, in samenwerking met de FOD Mobiliteit en het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, organiseert dit jaar voor de 4de maal de Scheepvaartverkeersveilige dagen op 7 en 28 juli en 11 en 25 augustus.

Met deze actiedagen staat de grote inzet van de scheepvaarpolitie en de FOD Mobiliteit voor een veilige Belgische zee in de kijker.

datum publicatie persbericht: dinsdag, 27 juni, 2017

Er was beperkte neerslag afgelopen weekend in de provincie West-Vlaanderen. Het waterpeil in de waterlopen blijft uitzonderlijk laag. De regenval die de komende dagen verwacht wordt, zal niet volstaan om de minimumpeilen in de waterlopen te herstellen. Spaarzaam watergebruik blijft aangewezen. De beperkende maatregelen blijven van kracht.

datum publicatie persbericht: donderdag, 22 juni, 2017

De aanhoudende droogte noodzaakt bijkomende maatregelen. Het verbod om water te tappen uit waterlopen in het IJzerbekken, wordt uitgebreid naar de onbevaarbare waterlopen in het Brugse en in het Leiebekken, een kaart van dit gebied is in bijlage opgenomen. Dit vloeit voort uit crisisoverleg met alle waterbeheerders in de provincie West-Vlaanderen en de gouverneur van Oost-Vlaanderen.

datum publicatie persbericht: donderdag, 22 juni, 2017

De aanhoudende droogte leidt stilaan tot alarmerende situaties in onze drinkwatervoorziening. Het uitzonderlijk lage waterpeil en de drooglegging van beken zetten een rem op de watercaptatie voor beregening, beschadigen oevers (mogelijke verzilting) van waterlopen en bedreigen drinkwatervoorziening voor mens en dier.  Deze  situatie is het meest penibel in de Westhoek. Daarom vaardigt gouverneur Decaluwé een watercaptatieverbod uit voor beregening op het grondgebied van de Polder Bethoostersche Broecken, Polder De Moeren, Polder Noordwateringen en de Zuidijzerpolder.

datum publicatie persbericht: woensdag, 21 juni, 2017

Wekelijks zijn er tragische verkeersongevallen. De statistieken illustreren dat de weekends telkens en nog steeds de meeste dodelijke tol eisen. Verkeersinbreuken zijn de grote boosdoener. De politiezones en de federale wegpolitie van West-Vlaanderen organiseren op regelmatige basis samen weekendcontroles en dit op vraag van gouverneur Decaluwé.  Het gaat om snelheidscontroles, rijden onder invloed van alcohol of drugs en aandacht voor de gordelplicht. Een deel van de geplande controles wordt via de media gecommuniceerd.

datum publicatie persbericht: vrijdag, 16 juni, 2017

Aan alle West-Vlamingen is er het verzoek om spaarzaam met water om te springen en niet onnodig te sproeien. We moeten ons ervan bewust zijn dat water een steeds schaarser goed wordt, waar we heel duurzaam moeten mee omspringen. Er is ook de oproep aan alle gemeenten en overheidsdiensten om het openbaar domein niet te besproeien, indien dit niet strikt noodzakelijk is. Voetbalterreinen sproeien in tijden van waterschaarste kunnen we moeilijk verantwoorden.

Als bijlage vindt u het persbericht van de gouverneur.

datum publicatie persbericht: donderdag, 15 juni, 2017

Wekelijks zijn er tragische verkeersongevallen. De statistieken illustreren dat de weekends telkens en nog steeds de meeste dodelijke tol eisen. Verkeersinbreuken zijn de grote boosdoener. De politiezones en de federale wegpolitie van West-Vlaanderen organiseren op regelmatige basis samen weekendcontroles en dit op vraag van gouverneur Decaluwé.  Het gaat om snelheidscontroles, rijden onder invloed van alcohol of drugs en aandacht voor de gordelplicht.

datum publicatie persbericht: woensdag, 7 juni, 2017

Wekelijks zijn er tragische verkeersongevallen. De statistieken illustreren dat de weekends telkens en nog steeds de meeste dodelijke tol eisen. Verkeersinbreuken zijn de grote boosdoener. De politiezones en de federale wegpolitie van West-Vlaanderen organiseren op regelmatige basis samen weekendcontroles en dit op vraag van gouverneur Decaluwé.  Het gaat om snelheidscontroles, rijden onder invloed van alcohol of drugs en aandacht voor de gordelplicht.

datum publicatie persbericht: woensdag, 31 mei, 2017

Wekelijks zijn er tragische verkeersongevallen. De statistieken illustreren dat de weekends telkens en nog steeds de meeste dodelijke tol eisen. Verkeersinbreuken zijn de grote boosdoener. De politiezones en de federale wegpolitie van West-Vlaanderen organiseren op regelmatige basis samen weekendcontroles en dit op vraag van gouverneur Decaluwé.  Het gaat om snelheidscontroles, rijden onder invloed van alcohol of drugs en aandacht voor de gordelplicht.

datum publicatie persbericht: dinsdag, 23 mei, 2017

Wekelijks zijn er tragische verkeersongevallen. De statistieken illustreren dat de weekends telkens en nog steeds de meeste dodelijke tol eisen. Verkeersinbreuken zijn de grote boosdoener. De politiezones en de federale wegpolitie van West-Vlaanderen organiseren op regelmatige basis samen weekendcontroles en dit op vraag van gouverneur Decaluwé.  Het gaat om snelheidscontroles, rijden onder invloed van alcohol of drugs en aandacht voor de gordelplicht.

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be