Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Fietstoerisme in Harmonie

Logo fietstoerisme in harmonie

Kennis van de wegcode, hoffelijkheid in het verkeer, goed uitgeruste fietsen en veilig ingerichte fietspaden zijn de pijlers van de campagne ‘Fietstoerisme in harmonie’.  Op de website www.verkeersveiligwestvlaanderen.be/fietstoerisme staan vijf themareportages die enkele heikele veiligheidsaspecten behandelen rond fietsen en verkeer zoals o.a. veel voorkomende gevaarsituaties, het rijden in groep, de voorrangsregels, de zichtbaarheid, enzovoort. 

Er is een samenwerking met stad Roeselare naar aanleiding van de fietsvierdaagse ‘West-Vlaanderens Mooiste’ in de maand augustus. Tal van West-Vlaamse politiezones werken tijdens de tussenmaanden actief mee om de campagne te promoten tijdens hun preventieve activiteiten.

Verkeersveilige week

Jaarlijks wordt op 27 februari  in de provincies Oost- en West-Vlaanderen  de kettingbotsing op de E17 ter hoogte van Nazareth herdacht. In 1996 vonden op die dag tien mensen de dood en werden er 56 personen zwaargewond. Bij deze kettingbotsing waren meer dan 200 wagens betrokken. Ter nagedachtenis van deze ramp wordt in West-Vlaanderen jaarlijks een volledige Verkeersveilige Week georganiseerd met verscherpte controles op snelheid, gordeldracht en rijden onder invloed.

Veilig motorrijden west-Vlaanderen

​Analyse leerde ons dat er, in de periode 2010-2016, gemiddeld per jaar 370 ongevallen met motorfietsen gebeurden op onze West-Vlaamse wegen. Naast de vele honderden al dan niet zwaar gewonde bestuurders en bijzitters vielen er ook jaarlijks 12 doden te betreuren. Reden genoeg om een provinciale verkeerscampagne op te starten gericht naar bestuurders van motorfietsen.

De pijlers van deze verkeerscampagne zijn: de noodzaak aan een goed onderhouden motorfiets, het belang van de perfecte en veilige uitrusting voor de motorrijder, de rijvaardigheden van de motorrijder en de beheersing van de motorfiets, de aandacht voor het defensief motorrijden en de verbetering van de kennis van de wegcode.

In 2015 gaf de gouverneur de start van de nieuwe provinciale verkeerscampagne Veilig Motorrijden West-Vlaanderen. Dit gebeurde in de politiezone Vlas en in samenwerking met de stad Kortrijk. Een 100-tal motorrijders namen deel. Tijdens een rit van 60km werden een 10-tal behendigheidsproeven afgelegd. Dit gebeurde...

Veilig fietsen begint met een veilige fiets

De noodzaak aan een goed onderhouden fiets, gekoppeld aan kennis van de wegcode en aandacht voor het eigen gedrag in het verkeer vormen de kernelementen van deze campagne. Men wil een groter draagvlak creëren bij de scholen, leerlingen en ouders om steeds veilig, met kennis van zaken en met een reglementair uitgeruste en onderhouden fiets de weg op te gaan. Tijdens een eerste fase wordt van 1 oktober tot en met 15 november een sensibiliseringsperiode georganiseerd waarbij preventieve fietscontroles plaatsvinden in scholen. De West-Vlaamse politie- en preventiediensten werken in dit kader nauw samen en controleren de fietsen aan de hand van een fietscontrolekaart. Daarop staan de belangrijkste verkeersregels voor fietsers en een checklist met de vereisten voor een reglementaire fiets. Een tweede fase is de handhavingsperiode waarbij door de politiediensten controles op de openbare weg worden georganiseerd. Deze vindt jaarlijks plaats vanaf 16 november tot en met eind februari.

Getuigen onderweg

Getuigen onderweg is een schoolprogramma dat jongeren bewust wil maken van de gevaren in het verkeer en ervoor wil zorgen dat zij zich veiliger gaan gedragen. In dit programma vertellen (nabestaanden van) slachtoffers van een verkeersongeval over hun leven voor het ongeval, het ongeval zelf en hun leven na het ongeval. Getuigen onderweg wil zich onderscheiden door aandacht te besteden aan de breder gesitueerde en langere termijngevolgen, zodat men gestimuleerd wordt om na te denken over zijn/haar gedrag in het verkeer. Het West-Vlaams project wordt thans door de vzw Rond punt in gans Vlaanderen ter beschikking gesteld. West-Vlaanderen kent nog steeds het hoogst aantal getuigenissen (150/200 per jaar). 

 aanvragen doe je via de website www.rondpunt.be/getuigenonderweg. Hier vind je tevens ook een educatieve handleiding, die de leerkracht de nodige tools aanreikt om voor en na de getuigenis met de klas rond het thema aan de slag te gaan.

Modder op de weg

start campagne modder op de weg

Modder op weg’ wil dat landbouwers op een veiliger manier oogsten. Het doel is om tijdens het oogstseizoen de aanwezigheid van modder op de weg te voorkomen en indien dit niet mogelijk is de bevuilde wegen zo snel mogelijk te (laten) reinigen. De sensibilisatie werkt maar het blijft noodzakelijk om de campagne jaarlijks opnieuw in de aandacht te brengen. Ook de verhoging van  de veiligheid van de landbouwers en loonwerkers tijdens het reinigen van de wegen en het maken van duidelijke afspraken tussen de landbouwers en loonwerkers, de gemeente en de politie onder de vorm van “spelregels” staat ingeschreven in deze campagne. De campagne ‘modder op de weg’ loopt jaarlijks van 1 september tot 31 december.

Meer info op www.verkeersveiligwestvlaanderen.be/campagne-modder-op-de-weg

Campagne bellen naar nooddiensten

De gouverneur startte in 2012 de campagne “Hoe bellen naar noodnummers”. De campagne informeert de burger in begrijpbare taal hoe er contact dient worden genomen de nooddiensten, welke informatie van belang is en hoe men zich best gedraagt tegenover de operator van de noodcentrale. Met de aangereikte tips & tricks wordt iedereen in staat gesteld om meteen de juiste informatie mee te geven ondanks de stressvolle situatie waarin de oproeper zich op dat moment bevindt. Ook wordt er verwezen naar de nationale campagne “geen gezever”. Deze herinnert eraan dat de noodnummers van de nooddiensten enkel bedoeld zijn voor echte noodoproepen.

Dode hoek

Het provinciebestuur van West-Vlaanderen organiseert al jaren een campagne om ongevallen te wijten aan de dode hoek bij vrachtwagens te voorkomen. Deze campagne richt zich in eerste instantie tot de basisscholen (derde graad). Veel van deze leerlingen zijn het volgende schooljaar zelfstandige fietsers. Veelal hebben ze weinig fietservaring, vooral in het drukke schoolverkeer. Elk jaar sterft een twaalftal fietsers door een dode hoekongeval. De provincie doet er alles aan om zulke drama’s te voorkomen. Vandaar dat ze dus inzet op een uitgebreide preventiecampagne naar onder meer de scholen. Samen met de lokale politiediensten ondersteunt de gouverneur deze campagne.

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be