Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

cultureel erfgoed in zee

flyer erfgoed onder water

vondsten in zee

Vondsten in de territoriale zee, de exclusieve economische zone of op het continentaal plat moeten gemeld worden aan de gouverneur van West-Vlaanderen ingevolge de wet van 4 april 2014 betreffende de bescherming van cultureel erfgoed onder water en het KB van 25 april 2014 ter uitvoering ervan. De melding kan gebeuren via e-mail op gouverneur@west-vlaanderen.be, meer informatie is beschikbaar op de website www.vondsteninzee.be.

Wat wordt bedoeld met vondsten ?

Elke ontdekking van sporen van menselijke aanwezigheid met een cultureel, historisch of archeologisch karakter die zich deels of volledig, tijdelijk of permanent onder water bevinden, met name :

  • Vindplaatsen, structuren, gebouwen, voorwerpen en menselijke resten, alsook hun archeologische en natuurlijke context;
  • Schepen, luchtvaartuigen, andere vervoermiddelen of delen daarvan met hun vracht of inhoud alsook hun archeologisch en natuurlijke context;
  • Prehistorische voorwerpen;

Waarvan de ontdekker redelijkerwijze kan vermoeden dat het cultureel erfgoed onder water is en dat dit nog niet geregistreerd is in het elektronisch register. Erfgoed onder water blijft onder water!

Archeologische vondsten op het strand vallen niet onder deze wetgeving en moeten niet worden gemeld aan de gouverneur. Ze dienen wel gemeld te worden via de website van het agentschap Onroerend Erfgoed (https://www.onroerenderfgoed.be/nl/

Er zijn 8 wraksites erkend als cultureel erfgoed onder water. Sinds 21 september 2016 gelden bijkomende beschermingsmaatregelen voor deze sites. Duiken op een erkend wrak is mogelijk na een voorafgaande elektronische melding via www.mobilit.belgium.be/NL/scheepvaart en een melding aan het Maritiem Reddings- en CoördinatieCentrum (MRCC) wanneer u te water gaat.

zie ook https://www.hangarflying.eu/2020/01/luchtvaartarcheologie-in-de-noordzee/

 

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be