Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Coördinerende opdrachten

De Vlaamse Regering gaf aan de gouverneurs de opdracht om de coördinatie tussen de gedeconcentreerde diensten van de Vlaamse overheid te bevorderen in hun relaties met de lokale besturen.

D.36 – Witboek Interne Staatshervorming: Coördinerende opdracht voor de gouverneur

De gouverneurs krijgen een coördinerende opdracht om op permanente basis beleidsprocessen, controleopdrachten en werking van de gedeconcentreerde diensten van de Vlaamse overheid af te stemmen op deze van de andere bestuursniveaus. Door hun voeling met de lokale en provinciale praktijk kunnen zij op vraag van de besturen het dagelijks partnerschap met Vlaanderen faciliteren en stroomlijnen. De gouverneurs krijgen deze rol vanuit...

federale taken van de gouverneur

De gouverneur is commissaris van de federale regering. Dit betekent dat de federale regering taken kan toewijzen aan de gouverneur.

Het grootste gedeelte van deze taken heeft te maken met veiligheid. Meer informatie vind je in de rubriek veiligheid. Het gaat om politionele veiligheid en openbare orde, verkeersveiligheid, civiele veiligheid en noodplanning, criminaliteitspreventie, wapenvergunningen, politie en brandweer.

Lokale besturen kunnen gratis een vertaling vragen aan de gouverneur voor bepaalde akten van de burgerlijke stand.

Zowel voor onderscheidingen voor brandweerpersoneel als  voor daden van moed, zelfopoffering en menslievendheid geeft de gouverneur advies, de Koning kent deze onderscheidingen toe....

Provinciale taken en bevoegdheden

Op het grondgebied West-Vlaanderen heeft de gouverneur belangrijke taken voor de Vlaamse en de federale regering.
Wat het bestuur van West-Vlaanderen betreft is de rol van de gouverneur beperkt tot voorzitter van de deputatie (met de verkozen uitvoerders van het provinciaal beleid), zonder stemrecht.

De gouverneur heeft het recht de beraadslagingen van de provincieraad bij te wonen. Bij de aanvang van de zitting van de provincieraad beantwoordt de gouverneur mondelinge vragen van de provincieraadsleden in verband met zijn taken die hij behartigt voor de provincie.

Jaarlijks wordt het nieuwe werkjaar van de provincie geopend met de rede van de...

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be