Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Vlaams Instituut voor de Zee

Ook het Vlaams Instituut voor de Zee, het coördinatie- en informatieplatform voor zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen, wordt voorgezeten door de gouverneur. Het VLIZ is een knooppunt voor marien en kustgebonden onderzoek en fungeert als internationaal aanspreekpunt. Het instituut integreert haar activiteiten in nationale en internationale netwerken. Belangrijke werkzaamheden zijn de organisatie van marien wetenschappelijk onderzoek, beleidsinformatie (o.a. de productie van het Compendium voor Kust en Zee), het inzetten van grote onderzoeksinfrastructuur (o.a. de Simon Stevin en het Marien Station Oostende), het beheer van het Vlaams Marien Datacentrum, een infoloket en de Zeebibliotheek.

(Verdere info: www.vliz.be)

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be