Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Verbindingsambtenaren politie

FAC Kamgebouw - Federale diensten   adres: Koning Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200 Brugge   algemeen telefoonnummer: 050/301611   faxnummer: 050/301600
De gouverneur zorgt voor de handhaving van de openbare rust en orde in de provincie, alsook voor de veiligheid van personen en eigendommen. hierdoor is hij nauw betrokken bij de goede werking van de geïntegreerde politie binnen de provincie, bestaande uit verschillende gedeconcentreerde diensten van federale politie en negentien lokale politiezones. de gouverneur wordt in zijn opdracht inzake veiligheid en politie bijgestaan door een team van verbindingsambtenaren die tal van provinciale projecten volgen.

verbindingsambtenaar

Rino Defoor
Telefoon: 0470 80 45 26
Yasmine Vanavermaete
Telefoon: 0496 031 111

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be