Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Strandconcessies

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1995 is de basis voor de strandconcessie, een overeenkomst tussen de Vlaamse Overheid en elke kustgemeente. Deze overeenkomst bevat stipt na te leven voorwaarden voor de algemene uitbating van het strand op hun grondgebied.

De strandconcessies geven de lokale besturen de wettelijke basis om vergunningen af te geven en vergoedingen te innen voor ondermeer de uitbating van strandcabines, plaatsing van terrassen en organisatie van evenementen op het strand.

Jaarlijks dienen de 10 kustgemeenten vóór 1 mei aan de gouverneur mee te delen welke maatregelen op het vlak van baden aan en in zee er voor dat jaar zullen worden genomen. Het gaat hier met name over het organiseren van een reddingsdienst en een dienst voor eerste hulp bij ongevallen (EHBO).

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be