Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Jaarverslag coördinatieopdracht 2020

De zomer kwam in 2020 reeds in april en zorgde in mei voor verzengende droogte. Net zoals de voorbije drie zomers werd gewag gemaakt van een dreigend watertekort. Op 21 mei 2020 volgde een captatieverbod. Nooit eerder werd het zo vroeg op het jaar nodig om te verbieden water uit bepaalde waterlopen te onttrekken. Samen met het gebrek aan neerslag zorgen de lage grondwaterpeilen voor een sterke daling van de debieten en peilen in de waterlopen. Lagere peilen en afvoeren in de waterlopen hebben verhoogde watertemperaturen, lagere zuurstofconcentraties, hogere concentraties aan polluenten, een verminderde werking van visdoorgangen en droogval tot gevolg. Dit kan leiden tot een verslechterde ecologische toestand.

De coronaquarantaine vanaf 13 maart toonde toen dat we tot veel te sensibiliseren zijn. Ook dat we te overtuigen zijn tot het leveren vang inspanningen. Op voorwaarde dat het grotere plaatje klopt en ook goed uitgelegd wordt. Door de klimaatontwrichting zal de water- en droogteproblematiek nog toenemen. We kunnen hier niet aan voorbij.  En zullen een andere koers moeten varen.

Op verschillende plaatsen in onze provincie wordt het overtollig regenwater afgevoerd naar zee. Als de zeespiegel stijgt, zal het lozingsvenster – de periode waarin het water naar zee kan stromen – steeds kleiner worden. Het coördinatieproject Oudlandpolder dat ik samen met de Vlaamse Landmaatschappij uitbouw via een landinrichtingsproject is een schoolvoorbeeld voor een toekomstgericht en klimaatrobuust water-, natuur- en landbeheer. De polders kampen zowel met een tekort als met een teveel aan zoetwater. Bovendien is er een groeiend risico op verzilting.

Een aandachtspunt hierbij is weliswaar dat participatie niet mag leiden tot alles in vraag te blijven stellen. Dat geeft immers een onduidelijk discussiekader. Bij een goed omlijnd participatietraject ontstaat er geen vals gevoel van beslissingsmacht. Het is voor mij ook een erezaak dat West-Vlaanderen een nette provincie is, zonder zwerfvuil. Toerisme is belangrijk. Gastheerschap stroomt samen met een mooie, nette omgeving. Zwerfvuil heeft nefaste effecten voor de landbouw en de natuur.

Ik dank de leden van de Vlaamse regering, de Vlaamse overheid, het provinciebestuur en alle lokale besturen en andere partners voor het vertrouwen dat in mij en mijn Vlaamse dienst van de gouverneur wordt gesteld inzake de uitvoering van de coördinatieopdracht.

Carl Decaluwé

Gouverneur van West-Vlaanderen

Lees hieronder het volledige jaarverslag over de coördinatieopdrachten van de gouverneur in 2020

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be