Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Erkenning bijzondere veldwachters

De gouverneur is bevoegd voor de erkenning van bijzondere veldwachters

Wat is een bijzondere veldwachter?

Een particulier of een openbare instelling kan een bijzondere veldwachter aanstellen voor toezicht en bewaking van hun landelijk gelegen eigendommen en hun vis- en jachtgebieden. De  bijzondere veldwachter is een officier van gerechtelijke politie. Hij kan wanbedrijven vaststellen, personen ondervragen en processen-verbaal opstellen. Tijdens de uitoefening van zijn functie moet de bijzondere veldwachter zijn uniform dragen en zijn geldige legitimatiekaart zichtbaar dragen.

Wie kan de functie van bijzondere veldwachter uitoefenen?

Niet iedereen kan deze functie uitoefenen. Je kan de functie van bijzondere veldwachter bijvoorbeeld niet combineren met een politiek mandaat, het ambt van politieagent, het beroep van privédetective of dat van wapenhandelaar. Je mag ook niet zelf jagen of vissen op het gebied waarop je aangesteld bent en geen bloed- of aanverwant zijn tot in de derde graad met je aansteller of met de jacht- of visrechthouders die op het gebied jagen of vissen.

Opleiding

Om door de gouverneur erkend te worden, moet je eerst een basisopleiding volgen. De opleiding wordt gespreid over tien lesdagen en een examendag. Je leert er wat je bevoegdheden zijn, met welke wetgeving je te maken hebt, hoe je een proces-verbaal kunt opmaken en hoe je veilig en verantwoord kunt optreden. Ben je geslaagd? Dan kan de gouverneur van de provincie waar het te bewaken gebied ligt je erkennen. Daarna moet je nog beëdigd worden door de vrederechter. Na de registratie(s) van de beëdiging levert de gouverneur je legitimatiekaart af.

Reglementering

Het statuut van de bijzondere veldwachter is geregeld door het koninklijk besluit 10 september 2017 (Belgisch Staatsblad 10.09.2017), gewijzigd bij koninklijk besluit van 8 juli 2019 (BS 23.07.2019). 

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be