Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Criminaliteitspreventie

De handhaving van de openbare orde en veiligheid binnen de provincie West-Vlaanderen is één van de kerntaken van de gouverneur. Preventie is een noodzakelijke factor om dit te bewerkstelligen en het samenleven in de openbare ruimte te versterken.

Veiligheid is een co – productie, een samenspel tussen burgers en professionele dienstverleners. Betrokkenheid en participatie van de burgers is hierbij een cruciaal element. Zij kunnen zelf bijdragen aan de zorg voor veiligheid van zichzelf, de ander en hun omgeving.
Het stimuleren van de nodige zelfredzaamheid zorgt ervoor dat de onveiligheid, overlast en criminaliteiten waarmee de burger geconfronteerd wordt beheersbaar en controleerbaar blijft. Ook de objectieve en subjectieve veiligheid wordt op deze manier verhoogd.

rol gouverneur binnen preventie

In elke provincie zit de gouverneur de Provinciale Commissie voor Criminaliteitspreventie (PCCP) voor.

Deze commissie heeft tot taak:

 • de bestudering en de evaluatie van de criminaliteit en de ontleding van de behoeften inzake voorkoming;
 • de voorbereiding van de provinciale programma’s inzake voorkoming van criminaliteit;
 • het onderhoud van de contacten met de geïnteresseerde partijen;
 • de bijstand van de politiediensten in hun preventieprojecten en  zo nodig de coördinatie van de projecten;
 • de evaluatie van projecten.
   

Om nog beter de verschillende fenomenen aan te pakken werd in 2014 beslist om de PCCP om te vormen tot het Provinciaal Platform Integrale Veiligheid (PPIV). Basis van dit platform is de ‘Triple Helix’ of O³. Hierdoor worden naast de klassieke politie- en preventiediensten (= eerste O: overheid) ook de onderwijsinstellingen en de ondernemingen betrokken.

Het PPIV is momenteel als volgt samengesteld:

 • Gouverneur Decaluwé (voorzitter);
 • Federale en lokale politie;
 • Federaal parket Gent;
 • Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – Algemene Directie Veiligheid en Preventie – Directie Lokale Integrale Veiligheid;
 • Provincie Oost – Vlaanderen;
 • Gemeenten met strategisch veiligheids- en preventieplan of dienst gemeenschapswachten;
 • Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) die de andere West-Vlaamse steden en gemeenten vertegenwoordigt;
 • Deskundigen (ondermeer De Lijn, B – Holding, diensthoofden preventie uit politiezones);
 • Onderwijsinstellingen (ondermeer VIVES, Provinciaal Opleidingscentrum Veiligheidsdiensten Zedelgem).

Preventie: concrete tips

Inbraak- en diefstalpreventie werpt duidelijk zijn vruchten af, zo getuigt ook de algemene dalende trend in de criminaliteitscijfers voor de provincie West-Vlaanderen.  Continue inspanningen blijven echter noodzakelijk om de veiligheid binnen onze provincie en van haar inwoners te garanderen.

Mogelijke preventieve maatregelen blijken vaak nog onvoldoende gekend bij de bevolking. Toch kan men vaak zelf reeds de nodige stappen ondernemen om zichzelf, de woning en omgeving veilig te stellen.

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – Algemene Directie Veiligheid en Preventie – Directie Lokale Integrale Veiligheid neemt hierin het voortouw. Tal van projecten worden opgestart om op alle mogelijke vlakken de nodige preventieve maatregelen kenbaar te maken.

Op de website https://www.besafe.be/tips kan je de nodige tips terugvinden.

Zowel op het vlak van brand- en inbraakpreventie van je woning, diefstalpreventie van je voertuig of algemene preventie zoals tips voor een zorgeloze vakantie, worden de meest effectieve maatregelen op een rijtje gezet. Hieronder vind je een kort overzicht.

Fietsdiefstal

De tips om fietsdiefstal te voorkomen vind je op de website van Besafe: www.besafe.be/tips/fietsdiefstal

Indien je toch slachtoffer werd dan is je fiets misschien al teruggevonden. Ga dit na op de website gevondenfietsen.be

Gauwdiefstal

Gauwdieven plegen hun feiten voornamelijk op druk bezochte plaatsen, zoals winkelstraten, markten of de haltes van het openbaar vervoer. Veelal  lopen zij rond in shoppingcentra en de winkels en op plaatsen waar veel volk is. Je kan zelf voorkomen slachtoffer te worden, zie www.besafe.be/tips/zakkenrollers-wie-zijn-ze-en-waar-vindt-u-ze en www.besafe.be/tips/6-tips-om-u-te-beschermen-tegen-zakkenrollers

Diefstal met list

Jaarlijks worden 9.000 diefstallen met list geregistreerd. Dat zijn gemiddeld ongeveer 25 feiten per dag. Uit de federale criminaliteitsstatistieken blijkt dat dit aantal blijft stijgen. In 2011 deden zich immers 10.797 feiten voor, een stijging met één vijfde in vergelijking met 2010. Meer tips om geen slachtoffer te worden: https://www.besafe.be/tips/lees-onze-tips-om-een-diefstal-met-list-te-vermijden

Inbraakpreventie

Je kan zelf verijdelen dat de dief binnen geraakt in je woning. De maatregelen om je woning beter te beveiligen vind je op: https://www.besafe.be/tips/hoe-verkleint-u-de-kans-op-een-inbraak-bij-u-thuis-de-4-belangrijkste-tips

Brandpreventie

Preventie-advies op maat

Je kan steeds een beroep doen op een onafhankelijk expert van je stad of gemeente, politiezone of brandweerdienst voor gratis veiligheids- of brandpreventie – advies. De diefstalpreventie - adviseurs en brandpreventieadviseurs komen bij jou ter plaatse om te tonen watje in en rond je woning kan doen om je te beveiligen tegen inbraak, diefstal of brand.

Via de websites www.besafe.be/diefstalpreventieadviseur  en besafe.be/nl/brandpreventieadviseur kan je de diefstal- of brandpreventieadviseur in je stad of gemeente opzoeken.

De basisopleiding en voortgezette vorming van de diefstalpreventie – adviseurs gebeurt door de diensten van de gouverneur in samenwerking met de West-Vlaamse politieschool. Een provinciale stuurgroep diefstalpreventie – adviseurs staat in voor de algemene coördinatie.

Nuttige links

Wat te doen bij verlies van je identiteitskaart?

Bellen naar docstop: 00800 2123 21 23 In het buitenland: +32 2 518 2123

logo docstop

Wat te doen bij verlies of diefstal van je bankkaart?

Bellen naar 070 344 344

logo card stop

Meer info ook op de site www.cardstop.be

 

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be