Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Criminaliteitspreventie

De handhaving van de openbare orde en veiligheid binnen de provincie West-Vlaanderen is één van de kerntaken van de gouverneur. Preventie is een noodzakelijke factor om dit te bewerkstelligen en het samenleven in de openbare ruimte te versterken.

Veiligheid is een co – productie, een samenspel tussen burgers en professionele dienstverleners. Betrokkenheid en participatie van de burgers is hierbij een cruciaal element. Zij kunnen zelf bijdragen aan de zorg voor veiligheid van zichzelf, de ander en hun omgeving.

Het stimuleren van de nodige zelfredzaamheid zorgt ervoor dat de onveiligheid, overlast en criminaliteiten waarmee de burger geconfronteerd wordt beheersbaar en controleerbaar blijft. Ook de objectieve en subjectieve veiligheid wordt op deze manier verhoogd.

Rol gouverneur

In elke provincie zit de gouverneur de Provinciale Commissie voor Criminaliteitspreventie (PCCP) voor. Opgericht op basis van het Koninklijk Besluit van 6 augustus 1985 heeft deze commissie tot taak  de criminaliteit en preventie – behoeften in de provincie te onderzoeken. Ook is het de opdracht specifieke preventieprojecten te initiëren, actief te ondersteunen en te evalueren.

Om nog beter de verschillende fenomenen aan te pakken werd in 2014 beslist om de PCCP om te vormen tot het Provinciaal Platform Integrale Veiligheid (PPIV). Basis van dit platform is de ‘Triple Helix’ of O³. Hierdoor worden naast de klassieke politie- en preventiediensten (= eerste O: overheid) ook de onderwijsinstellingen en de ondernemingen betrokken.

Het PPIV is momenteel als volgt samengesteld:

  • Gouverneur Decaluwé (voorzitter);
  • Federale en lokale politie;
  • Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – Algemene Directie Veiligheid en Preventie – Directie Lokale Integrale Veiligheid;
  • Provincie Oost – Vlaanderen;
  • Gemeenten met strategisch veiligheids- en preventieplan of dienst gemeenschapswachten;
  • Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) die de andere West-Vlaamse steden en gemeenten vertegenwoordigt;
  • Deskundigen (ondermeer De Lijn, B – Holding, diensthoofden preventie uit politiezones);
  • Onderwijsinstellingen (ondermeer VIVES, Provinciaal Opleidingscentrum Veiligheidsdiensten Zedelgem);

Preventiethema’s

Preventie werpt duidelijk zijn vruchten af, zo getuigt ook de algemene dalende trend in de criminaliteitscijfers voor de provincie West-Vlaanderen.  Continue inspanningen blijven echter noodzakelijk om de veiligheid binnen onze provincie en van haar inwoners te garanderen.

Mogelijke preventieve maatregelen blijken vaak nog onvoldoende gekend bij de bevolking. Toch kan men vaak zelf reeds de nodige stappen ondernemen om zichzelf, de woning en omgeving veilig te stellen.

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – Algemene Directie Veiligheid en Preventie – Directie Lokale Integrale Veiligheid neemt hierin het voortouw. Tal van projecten worden opgestart om op alle mogelijke vlakken de nodige preventieve maatregelen kenbaar te maken.

Op de website https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas kan u meer informatie terugvinden.

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be