Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

wateroverlast 2021

Eind november 2021 trad de IJzer buiten haar oevers. Een situatie die pas op Kerstmis terug onder controle was.

De snelheid en intensiteit waarmee het water het IJzerbekken binnenstroomde waren ongezien, net als de duur (1 maand) van de wateroverlast.

Op deze pagina vind je de evaluatienota en deelrapporten van de afzonderlijke waterbeheerders.

De evaluatienota schetst de uitdagingen, dilemma’s en leerpunten die uit de leerevaluatie naar voren kwamen.
De provincie en de polderbesturen in het IJzerbekken leverden hun bijdrage.
De nota is verder verrijkt met de bevindingen en aanbevelingen uit het overleg overstromingsrisico’s met alle waterbeheerders in het IJzerbekken in november, de presentatie op het Bekkenbestuur eind december en de evaluatie van de wateroverlast aan de Franse zijde van het IJzerbekken1.

Voorafgaand aan de wateroverlast was er tussen de waterbeheerders al een denkoefening over de impact van wijzigende klimaatomstandigheden op het hoogwaterbeheer.
Het verslag van deze bijeenkomst vormt het derde document op deze pagina.

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be