Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Rede 2018 “Het broodnodige water”

kaft rede "het broodnodige water"

Op 6 december bracht de gouverneur zijn rede “Het broodnodige water”.

We moeten ons voorbereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. We hebben warmere zomers met lange droogte. De natuurlijke watervoorziening is onregelmatiger geworden. Er is tevens de voorspelde stijging van de zeespiegel. We moeten hierop anticiperen met onze waterhuishouding in West-Vlaanderen.

Water vasthouden en bergen zijn maatregelen die ervoor moeten zorgen dat onze watervoorraad zo groot mogelijk is. Onze grootste watervoorraad is grondwater en die neemt af. Die trend is enkel te keren door maximaal water te laten infiltreren.

Historisch hebben we het waterbeheer steeds aangepast aan de behoeften van de mens. Nu moeten we onze noden aanpassen aan de waterbeschikbaarheid. We kunnen niet meer voorbij aan de inzet van technologie en big data om evidence based te werken. Ook een instrumentarium om het waterverbruik te temperen, is fundamenteel.

Van elke liter water op aarde zijn slechts twee druppels water drinkbaar. De rest is bevroren of te zout voor consumptie.  Ondanks hun zoutgehalte zijn de oceanen een mogelijke bron voor het drinkwater van de toekomst. Gouverneur Decaluwé pleit voor een versneld proefproject van de Blauwe Cluster voor ontzilting van zeewater.

Er is ook grote nood aan een accurate en systematische monitoring van onze waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit. Verzilting is een aloud verschijnsel van poldergebieden. West-Vlaanderen kampt er mee. Aanhoudende droogte zorgt niet enkel voor lage waterpeilen, maar veroorzaakt ook een hoger zoutgehalte in de polderwaterlopen.

De oprichting van een West-Vlaams Kenniscentrum Kustpolders zorgt ervoor dat er heel gericht en effectief expertise wordt gebundeld over water in het kustpoldergebied. Er wordt vervolgens maximaal beroep gedaan op sensoren om cruciale info in real time te monitoren. Met accurate voorspellingsmodellen en alle relevante data zoals van waterinfo.be wordt een dynamisch peilbeheer mogelijk. De verziltingsproblematiek kan op de voet worden gevolgd en aangepakt.

In zijn rede bracht de gouverneur enkele gerichte voorstellen om in West-Vlaanderen de verdere ommezwaai te maken naar een klimaatrobuust watersysteem.

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be