Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

De gouverneur en zijn voorname rol in hoogdrempelige Sevesobedrijven

Sevesobedrijven zijn bedrijven die door de aanwezigheid van een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen onder de Europese Sevesorichtlijn vallen. Deze richtlijn is ontstaan door een chemische ramp in het Noorden van Italië, meer specifiek in het stadje Seveso (vandaar de naam Sevesobedrijven).  Bij deze ramp kwam een dioxine vrij. Door dit ongeval besloot de Europese gemeenschap om wetgeving uit te werken om een betere bescherming te bieden aan mens en milieu tegen de gevaren en gevolgen van industriële ongevallen.

De richtlijn stelt onder andere de drempels vast van de hoeveelheden gevaarlijke stoffen waardoor een bedrijf onderworpen is aan de Europese regelgeving. De Seveso-inrichtingen worden door de richtlijn opgedeeld in twee groepen, de hogedrempelbedrijven en de lagedrempelbedrijven. De hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen bepaalt of een bedrijf hoog- of laagdrempelig is. Sevesobedrijven hebben door deze richtlijn een aantal verplichtingen die ze moeten naleven, zo  moeten zij een intern noodplan opmaken,  een kennisgeving indienen, ….

Specifiek voor de hogedrempel Sevesobedrijven  is het de taak van de gouverneur om in te staan voor de opmaak van het BNIP. Dit is een extern noodplan  dat de maatregelen omvat die buiten de inrichting moeten genomen worden.
In de provincie West-Vlaanderen zijn er momenteel zo’n 14 hogedrempel Sevesobedrijven (situatie juni 2017). Deze zijn:

 • GFS nv in Oostende
 • Ostend Basic Chemicals nv (vroeger: Proviron Basic Chemicals nv) te Oostende
 • Proviron Functional Chemicals nv te Oostende
 • Brenntag nv te Deerlijk
 • Deny Logistics bvba te Menen
 • Fluxys LNG Terminal te Zeebrugge
 • Umicore Specialty Materials Brugge nv te Brugge
 • Prince Belgium bvba te Brugge
 • Sanac Logistics nv te Wervik
 • Unitank G&V Tankstorage Belgium nv te Roeselare
 • McBride Ieper Household nv te Ieper
 • CID Lines nv (2 sites) te Ieper
 • AVL Metal Powders nv te Kortrijk

Voor de meeste bedrijven zijn reeds BNIP’s opgemaakt. 
Meer informatie over Sevesobedrijven en de te ondernemen acties bij een Seveso-incident vindt u via het departement Leefmilieu, Natuur en Energie Dienst Veiligheidsrapportage en via de Federale OverheidsDienst Binnenlandse Zaken.

 

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be