Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Getuigen onderweg

Getuigen onderweg is een schoolprogramma dat jongeren bewust wil maken van de gevaren in het verkeer en ervoor wil zorgen dat zij zich veiliger gaan gedragen. In dit programma vertellen (nabestaanden van) slachtoffers van een verkeersongeval over hun leven voor het ongeval, het ongeval zelf en hun leven na het ongeval. Getuigen onderweg wil zich onderscheiden door aandacht te besteden aan de breder gesitueerde en langere termijngevolgen, zodat men gestimuleerd wordt om na te denken over zijn/haar gedrag in het verkeer. Het West-Vlaams project wordt thans door de vzw Rond punt in gans Vlaanderen ter beschikking gesteld. West-Vlaanderen kent nog steeds het hoogst aantal getuigenissen (150/200 per jaar). 

 aanvragen doe je via de website www.rondpunt.be/getuigenonderweg. Hier vind je tevens ook een educatieve handleiding, die de leerkracht de nodige tools aanreikt om voor en na de getuigenis met de klas rond het thema aan de slag te gaan.

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be