Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

West-Vlaams weekend zonder alcohol en drugs in het verkeer

West-Vlaams weekend zonder alcohol en drugs in het verkeer

Op initiatief van gouverneur Carl Decaluwé werd het West-Vlaams weekend zonder alcohol en drugs in het verkeer georganiseerd in onze provincie en dit van vrijdag 6 december vanaf 17 uur tot maandag 9 december om 06 uur. Dit luidt enerzijds de winter BOB campagne in en anderzijds herdenken we de dodelijke kettingbotsing op 3 december in 2013 op de A19 in Zonnebeke.  

Het verkeersveiligheidsbeleid van gouverneur Carl Decaluwé binnen de provincie West-Vlaanderen steunt op sensibilisering en handhaving:
Stimuleren van verantwoord rijgedrag, een verkeersveilige attitude en veilige deelname aan het verkeer gekoppeld aan het ontmoedigen van potentiële of hardleerse overtreders blijven de prioriteiten. De kern van het verkeersveiligheidsbeleid binnen onze provincie rust op een maximale preventie en ontrading, sensibilisering en actiegericht werken”.        
 
Alle 19 lokale politiezones, de wegpolitie en scheepvaartpolitie namen deel aan deze actie. Ook AWV (agentschap wegen en verkeer) bood logistieke hulp. De gouverneur bracht zaterdag 7 december een plaatsbezoek aan de politizone RIHO te Hooglede op de R32. Hij werd er ontvangen door eerste commissaris Carl Vyncke. Er werden 28 medewerkers ingezet. 
          
Na het bezoek aan Politiezone Riho begaf de gouverneur zich naar de PZ Brugge waar hij op de Koning Albert I laan werd ontvangen door eerste hoofdcommissaris William Van Severen en hoofdinspecteur Wim Van Immerseel.  De lokale politie van Brugge zette 14 medewerkers in en gebruikte tevens hun ANPR camera.
 
Daarna verplaatste de gouverneur zich naar Jabbeke waar hij de briefing van de federale wegpolitie West-Vlaanderen volgde. Er werden 22 medewerkers ingezet onder andere op de autosnelweg richting Oostende onder leiding van eerste commissaris Christophe Decramer.
          
De cijfers:  een lichte verbetering

  • 8.275 bestuurders gecontroleerd op alcohol 
  • 1.151 afgenomen drugtesten
  • 26.183 voertuigen gecontroleerd op snelheid

De ene zone koos voor een vast dispositief met meer dan twintig politiemensen, andere zones kozen voor mobiele kleinere ploegen. In totaal werden 265 politiemensen ingezet, goed voor 2176 uren. Dit zijn meer uren dan vorig jaar. 
Er werden 8275 bestuurders gecontroleerd op alcohol via sampling of/en een ademtest. Hiervan was 97,6 % negatief. Ondanks een iets beter resultaat ten opzichte van vorig jaar (97,13 %) werden er meer rijbewijzen ingetrokken: 54 ten opzichte van 45 vorig jaar. M.a.w. van 2,87 naar 2,4 %.
De 1151 afgenomen drugtesten leverden 14 positieve speekseltesten of 1,21 % op. 13 bestuurders moesten hun rijbewijs onmiddellijk inleveren in het kader van de drugtest.
 
Er werden 26183 voertuigen gecontroleerd op snelheid. 97,65 % hield zich aan de snelheidslimieten.  Er werden 3 rijbewijzen ingetrokken in het kader van snelheid. De hoogste gemeten snelheid waar men 90 km/uur mocht rijden, was 144 km/uur in Hooglede. 
Er werd een stevige daling vastgesteld van het aantal inbreuken voor het gebruik van de gsm achter het stuur. Er werden 3 processen-verbaal opgesteld ten opzichte van 100 vorig jaar. De dalende trend inzake inbreuken gordeldracht zet zich gelukkig ook verder: 18 overtredingen dit jaar ten opzichte van 51 in 2018 en 106 in 2017. Ook het niet in het bezit zijn van boorddocumenten zoals verzekering, inschrijving, keuring daalt dit jaar naar 80 in vergelijking met 137 inbreuken vorig jaar.

De gouverneur wenst alle politiezones en federale diensten te bedanken voor de inzet en deelname aan deze actie. Hij wenst teven de bestuurders te bedanken die verantwoord rijgedrag stellen en zo samen de wegen van West-Vlaanderen verkeersveiliger maken. Samen gaan we voor ZERO ongevallen.

Voor meer informatie: Yasmine Vanavermaete, verbindingsambtenaar politie gouverneur West-Vlaanderen  0496/031111

 

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be