Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Paspoorten en reisdocumenten

Vanaf 1 januari 2018 is de gouverneur niet meer bevoegd voor de afgifte van paspoorten en reisdocumenten.

  • Je bent erkend als vluchteling of staatloze? Ga naar de gemeente waar u bent ingeschreven.
  • Je bent vreemdeling? Neem contact op met de FOD Buitenlandse Zaken. Meer uitleg vind je op hun website: https://diplomatie.belgium.be/nl
  • Je bent Belg in het buitenland:
  • Je was vroeger ingeschreven in België? Ga naar de Belgische gemeente waar je laatst was ingeschreven.
  • Je was nooit ingeschreven in België? Ga naar de Belgische gemeente waar je geboren bent.
  • Je was nooit ingeschreven in België en je bent ook niet geboren in België? Ga naar om het even welke Belgische gemeente.

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be