Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

kustwachtcentrale

Op dinsdag 6 januari 2015 heeft de gouverneur een stuurgroep kustwachtcentrale opgericht. De stuurgroep is samengesteld uit de gouverneur als voorzitter, de top van de Vlaamse en federale administraties, die het MRCC (Maritieme Reddings-en Coördinatiecentrum) en het MIK (Maritieme Informatie Kruispunt) onder hun bevoegdheid hebben, de secretarissen Kustwacht en de MIK coördinator. De taak van de stuurgroep is de krijtlijnen uittekenen voor het oprichten van een 24/7 kustwachtcentrale op lange termijn met het oog op dienstverlening en ordehandhaving. Hiervoor werd eind 2015 via het Internal Security Fund (ISF Police) Europese subsidiëring toegekend om een studie te kunnen uitvoeren inzake de afstemming en koppeling van de communicatie- en informaticasystemen van het MIK en MRCC met het oog op een toekomstige kustwachtcentrale. De behoeftenstudie die in 2016 werd uitgevoerd, diende als basis voor de aanvraag van Europese subsidies via het European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) om een grondiger analyse uit te voeren over de concrete ICT- mogelijkheden om een kustwachtcentrale te realiseren. De eventuele toekenning van de fondsen wordt verwacht in oktober 2017.

Voor een meer geïntegreerd veiligheidsbeleid, dankzij het ISF

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be