Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

jaarverslag coördinatieopdracht 2016

Na vijf jaar gouverneurschap met een belangrijke Vlaamse taakstelling, vooral met de Vlaamse coördinatieopdracht, neemt de gouverneur de gelegenheid te baat om in de rand van het voorwoord van het jaarverslag twee getrokken lessen voor zichzelf en voor het algemeen belang te situeren.

We kunnen er niet aan voorbij: het bestuurlijk landschap in Vlaanderen is druk. Er zijn de verschillende beleidsniveaus met aanverwante administraties en diensten. Elk doet aan territoriumafbakening, ook al zijn er overlaps. Elk wil vooral een krachtige en dienstverlenende overheid zijn en elk ziet het belang van een duidelijke afbakening van taken en verantwoordelijkheden tussen en binnen bestuurslagen. Dat maakt maatwerk mogelijk en vergroot de betrokkenheid van burgers. Die bestuurlijke drukte kan complex lijken. We leven nu eenmaal in een complexe realiteit

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be