Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Administratief toezicht op de politiezones

Eén van de opdrachten van de gouverneur als commissaris van de federale regering is het bestuurlijk toezicht op de handelingen van de politiezones.
Het betreft  ten eerste een bijzonder toezicht (wettelijkheidstoezicht), waarbij bepaalde beslissingen van de politieraden dienen te worden goedgekeurd. Dat is het geval voor beslissingen met een hoofdzakelijk financieel karakter, zoals de begrotingen, de begrotingswijzigingen, de rekeningen en de bijdragen die de gemeenten aan de politiezone dienen te betalen, evenals de daaraan aangebrachte wijzigingen.
Verder nog onderworpen aan het goedkeuringstoezicht zijn de personeelsformaties van de politiezones.
Een tweede luik aan het administratief toezicht betreft het algemeen toezicht op de overige handelingen van de politieraden, of van de politiecolleges, genomen ingevolge bevoegdheidsdelegatie van de politieraden. Dit toezicht is een schorsingstoezicht.
Het administratief toezicht brengt ook de behandeling van klachten met zich mee.
De wettelijke basis voor het administratief toezicht op de politiezones is terug te vinden in de artikelen  65 tot en met 89 van de West van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie (WGP).

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be