Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Brandweer

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de hulpverleningszones van kracht gegaan. West-Vlaanderen werd ingedeeld in 4 hulpverleningszones. Op regelmatige basis vinden overlegvergaderingen met vertegenwoordigers van  de vier zones plaats onder het voorzitterschap van de gouverneur, om de praktische uitwerking van de hervorming vlotter te laten verlopen.

De gouverneur staat verder ook in voor het specifiek administratief toezicht op de besluiten genomen door de zoneraad en het zonecollege. In het bijzonder de besluiten die verband houden met het personeelsplan, de begroting en de rekening zijn onderworpen aan goedkeuring door de gouverneur. De overige besluiten kunnen door de gouverneur worden geschorst.

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be