Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Samenwerking inzake veiligheid met Frankrijk

Tussen België en Frankrijk bestaan heel wat protocollen inzake politiesamenwerking. Het belangrijkste verdrag voor West-Vlaanderen is ongetwijfeld de “Overeenkomst betreffende grensoverschrijdende samenwerking in politie- en douanezaken” van 5 maart 2001, kortweg de “Akkoorden van Doornik” genoemd. Een opstoot van grensgerelateerde criminele feiten in 2012 heeft geleid tot het herwerken en actualiseren van deze Akkoorden waardoor op 18 maart 2013 een nieuwe versie, de “Akkoorden van Doornik II”, ondertekend werd.

Deze nieuwe Akkoorden zullen, na ratificatie door beide landen, de veiligheidsdiensten meer wettelijke en operationele mogelijkheden bieden om de veiligheid in de West-Vlaamse grensregio te waarborgen en te verhogen.

Om de Frans-Belgische samenwerking te superviseren en te evalueren is een strategisch comité opgericht onder alternerend voorzitterschap van de gouverneur van West-Vlaanderen, de procureur-generaal van Mons, de Préfet van  de Zone de défense et de sécurité Nord en de procureur-generaal van Douai.

De verschillende betrokken politie- en douanediensten komen regelmatig samen om de strategische doelstellingen in beide landen op het terrein te implementeren. Een vijftal operationele werkgroepen bereiden praktische en haalbare samenwerkingsmodaliteiten voor die vervolgens ter validering aan het strategisch comité voorgelegd worden.

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be