Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Jachtadministratie

Jachtverloven en -vergunningen

Voor vragen over jacht kan je contact nemen:

Bij voorkeur via e-mail: jacht.west-vlaanderen@vlaanderen.be
Telefonisch: maandag tot en met vrijdag tussen 14u en 16u.

Jachtverloven: T 050 40 58 15
Jachtplannen : T 0475 59 23 86


Om in het Vlaams gewest te mogen jagen, dient men te beschikken over een jachtverlof. Het jachtverlof is een persoonlijk document en is geldig voor 1 jachtseizoen.

Iemand die een jachtverlof bezit, kan als gastheer een jachtvergunning verkrijgen voor iemand die niet in het Vlaamse gewest woont. Die jachtvergunning is een persoonlijk document en is geldig voor vijf vooraf bepaalde dagen in een jachtseizoen.

De Vlaamse Dienst van de gouverneur (DGOUV)  staat in voor de verwerking van de aanvragen en de aflevering van de jachtverloven en -vergunningen.

Het aanvragen van een jachtverlof of –vergunning kan gedurende het hele jachtseizoen en gebeurt bij voorkeur digitaal via:

  • het e-loket Fauna en Flora. Dit is niet echter niet mogelijk als u geen Belgische identiteitskaart hebt.
  • Ofwel kunt u het aanvraagformulier downloaden en met de nodige bijlagen aangetekend verzenden naar de arrondissementscommissaris. De contactgegevens staan vermeld bovenaan het aanvraagformulier.

De prijs voor een gewoon jachtverlof in het Vlaams Gewest is 150 euro. Een jachtverlof waarmee je enkel op zondag mag jagen kost 105 euro. Een jachtvergunning kost 40 euro.
Voor een jachtverlof is er een bijkomende provinciale belasting van 15 euro, waarvoor je nadien een aanslagbiljet ontvangt van de provinciale dienst belastingen.

Wie kan een jachtverlof aanvragen?

Om de jacht veilig en duurzaam te laten verlopen, rekening houdende met mens, dier en leefmilieu heeft de wetgever de jacht aan strenge regels onderworpen. De regelgeving sluit bepaalde personen dan ook in specifieke omstandigheden uit van de mogelijkheid om een jachtverlof te bekomen:

  • Minderjarigen;
  • Personen die fysiek en psychisch niet in aanmerking komen om te jagen;
  • Personen die veroordeeld zijn voor een jachtmisdrijf of andere veroordelingen die geregistreerd zijn in het Centraal Strafregister;
  • Personen die tijdelijk of definitief niet over het recht beschikken om wapens voorhanden te hebben.

De precieze voorwaarden staan vermeld in artikel 13 en 14 van het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014. Tegen de weigering of de intrekking van een jachtverlof of –vergunning kan de aanvrager beroep aantekenen bij het Agentschap Natuur en Bos.

Jachtplannen

Raadplegen?

Je kunt de jachtplannen raadplegen op www.geopunt.be. Selecteer rechts in het menu ‘Kaarten en plaatsen’ de optie ‘Natuur en milieu’ en dan ‘Jacht’. Als u het vakje ‘Jachtterreinen’ selecteert en voldoende bent ingezoomd, wordt de kaart ingekleurd. De groene percelen zijn in een jachtplan opgenomen. Omwille van privacyredenen zijn op de jachtplannen geen namen of andere persoonsgegevens weergegeven. De kaart geeft de jachtplannen weer zoals ze werden goedgekeurd voor het jachtseizoen 2021-2022 (geldig van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022).

De meest recente jachtplannen kun je na afspraak ook inkijken bij de arrondissementscommissaris.

Aanpassing van het jachtplan

Stel je vast dat jouw eigendom of het perceel waarop je het jachtrecht hebt, verkeerd wordt weergegeven in een jachtplan? Dan kun je de procedure inzetten voor wijziging van het jachtplan. U hebt hiervoor twee mogelijkheden.

  • Als u over een Belgische identiteitskaart beschikt, kunt u via het e-loket voor de jachtplannen uw aanvraag indienen;
  • Ofwel vult u dit formulier in en stuurt het per post of per e-mail naar de arrondissementscommissaris. De arrondissementscommissaris onderzoekt de aanvraag en verifieert de eigendomstoestand in de webservice Consultimmo van de Algemene Administratie voor de Patrimoniumdocumentatie.

Let op! Je moet voor elk perceel waarvoor je het jachtplan wil laten aanpassen een schriftelijk bewijs van je jachtrecht bijvoegen.

Wanneer een perceel niet in een jachtplan is opgenomen, is geen enkele vorm van jacht mogelijk. De eigenaar moet zijn goed als een goede huisvader beheren en kan juridisch (mede-)aansprakelijk gesteld worden voor het beheer van soorten die op zijn terrein leven en voor de schade die ze eventueel elders aanrichten​

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be