Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

federale taken van de gouverneur

De gouverneur is commissaris van de federale regering. Dit betekent dat de federale regering taken kan toewijzen aan de gouverneur.

Het grootste gedeelte van deze taken heeft te maken met veiligheid. Meer informatie vind je in de rubriek veiligheid. Het gaat om politionele veiligheid en openbare orde, verkeersveiligheid, civiele veiligheid en noodplanning, criminaliteitspreventie, wapenvergunningen, politie en brandweer.

Lokale besturen kunnen gratis een vertaling vragen aan de gouverneur voor bepaalde akten van de burgerlijke stand.

Zowel voor onderscheidingen voor brandweerpersoneel als  voor daden van moed, zelfopoffering en menslievendheid geeft de gouverneur advies, de Koning kent deze onderscheidingen toe.

Tot slot heeft de gouverneur van West-Vlaanderen als enige gouverneur een uitgebreid takenpakket met betrekking tot de Noordzee. Dit gaat niet alleen om veiligheid, maar ook over het cultureel erfgoed onder water. In de rubriek Noordzee wordt dit uitgebreid uitgelegd.

Federale diensten van de gouverneur

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be