Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Brandweerschool

De brandweerschool staat in voor de opleidingen van de openbare hulpdiensten bepaald in het KB opleidingen van 18 november 2015:

 •  De reguliere brevetopleidingen voor zowel basiskader, middenkader als hoger kader;
  • Getuigschriftopleidingen zoals brandweerduiker, gaspakdrager;
  • Attestopleidingen vastgelegd in de catalogus voortgezette opleiding zoals:
  • bijscholingen voor bevelvoerders in de taken brandbestrijding, technische hulpverlening en inzet gevaarlijke stoffen,
  • Voor alle brandweerpersoneel:
  • warme oefeningen in de houtgestookte attackcellen en in de multicell,
  • warme oefeningen in de vuurhal onder de vorm van Scenariotraining,
  • diverse opleidingen technische hulpverlening ontzetting geknelde slachtoffers bij verkeersongevallen,
  • brandpreventieadviseur,
  • FiST-antenne,
  • Pedagogische opleiding instructeur FOROP I,
  • Asbest,
  • Brandweerman in Nood...

Daarnaast geeft de brandweerschool ook opleidingen aan de privésector, zoals:

 • lid eerste interventieploeg  (basis en gevorderden)
 • opleiding adembescherming voor bedrijven
 • specifieke dagopleidingen naar de voedingsnijverheid, horeca
 • opleidingen voor Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), dit voor personeel op schepen
 • Opleidingen op maat van het bedrijf

De brandweerschool geeft ook een brandweeropleiding binnen het regulier onderwijs, namelijk in de richting 7de jaar integrale veiligheid, TSO.

De brandweerschool staat ook in voor afname van:

 • Bevorderingsproeven brandweer
 • Testen fysieke paraatheid PPMO
 • FGA proeven ( Federaal geschiktheidsattest)

Gedetailleerde informatie over de West-Vlaamse brandweerschool vindt u op: www.campuspov.be

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be