Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Over de afdeling

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) werkt voor gemeenten, OCMW's, provincies, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, autonome gemeente- en provinciebedrijven en eredienstbesturen.

ABB creëert een kader voor een kwaliteitsvol, efficiënt en samenhangend Vlaams beleid over het binnenlands bestuur, de steden, de inburgering en integratie, zodat lokale en provinciale besturen en de organisaties uit de inburgerings- en integratiesector een kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen bieden aan de burger.

Voor meer info : zie https://binnenland.vlaanderen.be
Op het e- mailadres binnenland@vlaanderen.be kan je terecht voor alle vragen. De vragen worden van daaruit verdeeld over de afdelingen.

Sedert 1 oktober 2015 werken de collega’s van ABB West-Vlaanderen op een volgende locatie:
Vlaamse Overheid
Agentschap Binnenlands Bestuur
Vlaams Administratief Centrum
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1-2 / bus 103
8200 Brugge
Algemeen telefoonnummer: 02-5534021
Telefoon locatiesecretariaat: 02-5530490
E-mail: secretariaatABBWest-Vlaanderen@vlaanderen.be

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be