Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Samenwerking inzake veiligheid met Nederland

Tussen de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Zeeland bestaat binnen de “Scheldemondraad” sedert vele jaren in het domein van veiligheid een overlegorgaan met betrekking tot de GRensOverschrijdende Samenwerking, kortweg GROS genoemd.
Het voorzitterschap van het bestuurlijk overleg wisselt tweejaarlijks tussen de gouverneurs van de Belgische provincies en de Nederlandse ‘commissaris van de Koning Zeeland’.

Vanaf 2022 zal het voorzitterschap overgedragen worden naar de gouverneur van West-Vlaanderen.

Dit bestuurlijk orgaan wordt geadviseerd door een strategisch veiligheidsoverleg Westerscheldedelta. 
 
Uitwisseling van risicogegevens, gezamenlijke risicoanalyses, kennis van elkaars taken en verantwoordelijkheden, grensoverschrijdende communicatie,… zijn slechts enkele aspecten die bij deze grensoverschrijdende samenwerking om aandacht vragen.

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be