Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Parkeervoorzieningen voor personen met een handicap

Het op  25 juni 2021 geactualiseerde handboek  "Parkeervoorzieningen voor mensen met een handicap" werd op 16 juli aan alle burgemeesters en korpschefs van de lokale politie West-Vlaanderen toegezonden met de vraag om ook dit jaar actief in te zetten tegen misbruik van de parkeerkaarten voor personen met een handicap. Het aangepaste handboek versie  van 25 juni 2021 is ter beschikking in PDF formaat.

Er is ook de vermelding op de website van de FOD Sociale Zekerheid wat er moet gebeuren met een kaart van een overleden houder.


 

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be