Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen

“samen voor meer verkeersveiligheid in West-Vlaanderen”

Op initiatief van gouverneur Decaluwé werd in 2015 de VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen opgericht. Samenwerken en een continue actieve inzet van zowel publieke als private partners op verkeersveiligheid is de basis. Het verhogen van de algemene verkeersveiligheid binnen de provincie West-Vlaanderen blijft de hoofddoelstelling. De kern van het verkeersveiligheidsbeleid binnen onze provincie rust op een maximale preventie, sensibilisering en actiegericht werken. Een veilig en vlot verkeer voor alle weggebruikers is het einddoel van elke politiedienst, lokaal bestuur, organisatie en iedereen die begaan is met de veiligheid op onze wegen. Naast de noodzakelijke handhaving en vervolging van onveilig gedrag in het verkeer, blijft het opzetten van preventieve campagnes rond verkeersveiligheid een cruciale factor. In dit kader worden jaarlijks door de VZW een aantal verkeerscampagnes voor verschillende doelgroepen opgezet en ondersteund. De vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen stelt materiaal tegen een daghuurprijs ter beschikking van politie- en hulpverleningszones, politiescholen, gemeentebesturen, scholen, private ondernemingen en organisaties. 

Meer informatie over de VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen en alle verkeerscampagnes is terug te vinden op www.verkeersveiligwestvlaanderen.be .

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be