Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Federale diensten van de gouverneur

FAC Kamgebouw - Federale diensten   adres: Koning Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200 Brugge   algemeen telefoonnummer: 050/301611   faxnummer: 050/301600

algemene leiding en contactpersoon

personeelsdienst, dienst administratief toezicht politie/ hulpverleningszones

Sarah Maes
teamverantwoordelijke toezicht/personeelsadministratie
Telefoon: 050/301 651

wapenvergunningen

Karen De Jonckheere
attaché teamverantwoordelijke wapens & rallywetgeving
Telefoon: 050/301 645
Patrick Bertin
attaché wapens
Telefoon: 050/301 643

facility & ICT

Carine Spaens
attaché teamverantwoordelijke ITC & Facility
Telefoon: 050/301 644

noodplanning

Anne Martens
arrondissementscommissaris
Telefoon: 050/301 606
Saskia Vanhove
attaché noodplanning
Telefoon: 050/301 622
Karin Commeine
attaché noodplanning
Telefoon: 050/301 620
Liesbeth Messiaen
attaché noodplanning
Telefoon: 050 301 661
Ewoud De Clercq
attaché noodplanning
Telefoon: 050 301608

dienst rampenfonds (voor erkende rampen die zich voordeden voor 1/7/2014)

Anne Martens
arrondissementscommissaris
Telefoon: 050/301 621

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be