Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Parkeervoorzieningen voor personen met een handicap

Het op  25 juni 2021 geactualiseerde handboek  "Parkeervoorzieningen voor mensen met een handicap" werd op 16 juli aan alle burgemeesters en korpschefs van de lokale politie West-Vlaanderen toegezonden met de vraag om ook dit jaar actief in te zetten tegen misbruik van de parkeerkaarten voor personen met een handicap. Het aangepaste handboek versie  van 25 juni 2021 is ter beschikking in PDF formaat.

Er is ook de vermelding op de website van de FOD Sociale Zekerheid wat er moet gebeuren met een kaart van een overleden houder.


 

BOB- eindejaarscampagne

Tijdens de BOB- eindejaarscampagnes worden  de autobestuurders onderworpen aan een ademtest. Globaal genomen, als de cijfers van de controles tijdens de ongevallen erbij worden gerekend, had tijdens de laatste campagne 3,45% van de bestuurders teveel alcohol gedronken.

Verkeersveilige Nachten

De verkeersveilige nachten, die de traditionele BOB-wintercampagne vooraf gaan worden in West-Vlaanderen verspreid over twee weekend-nachten. Er gebeuren verscherpte controles op alcohol- en drugsgebruik en op snelheid. Alle lokale politiezones en de federale scheepvaart- en wegpolitie nemen telkens deel aan de actie.

Criminaliteitspreventie

De handhaving van de openbare orde en veiligheid binnen de provincie West-Vlaanderen is één van de kerntaken van de gouverneur. Preventie is een noodzakelijke factor om dit te bewerkstelligen en het samenleven in de openbare ruimte te versterken.

Veiligheid is een co – productie, een samenspel tussen burgers en professionele dienstverleners. Betrokkenheid en participatie van de burgers is hierbij een cruciaal element. Zij kunnen zelf bijdragen aan de zorg voor veiligheid van zichzelf, de ander en hun omgeving.

Het stimuleren van de nodige zelfredzaamheid zorgt ervoor dat de onveiligheid, overlast en criminaliteiten waarmee de burger geconfronteerd wordt beheersbaar en controleerbaar blijft. Ook de objectieve en subjectieve veiligheid wordt op deze manier verhoogd.

Rol gouverneur

In elke provincie zit de gouverneur de Provinciale Commissie voor Criminaliteitspreventie (PCCP) voor. Opgericht op basis van het Koninklijk Besluit van 6 augustus 1985 heeft deze commissie tot taak  de criminaliteit...

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be