Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Gouverneur Decaluwé voert tijdelijk onttrekkingsverbod in op enkele onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen

datum publicatie persbericht: 
13 juni, 2023

Door de aanhoudende droogte is het waterpeil in enkele ecologisch kwetsbare waterlopen kritisch laag. Voor deze waterlopen geldt vanaf 13 juni tijdelijk het verbod om water te onttrekken. Gouverneur Carl Decaluwé nam vandaag deze noodzakelijke maatregel samen met het provinciaal droogteoverleg.

Het provinciaal droogteoverleg kwam deze voormiddag bijeen. Sinds midden mei genieten we van droog en zonnig weer. De waterbeheerders nemen maatregelen om de waterlopen zo maximaal mogelijk op peil te houden. In een aantal stroomgebieden worden de minimale drempels van de droogte-indicatoren al zodanig onderschreden dat bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn.  

Sinds 1 april 2022 is er in West-Vlaanderen al een permanent onttrekkingsverbod van kracht in het stroomgebied van de Bornebeek en de bovenloop van de Hertsbergebeek. Vanaf morgen komen daar nog tijdelijke onttrekkingsverboden bij voor de stroomgebieden van de Rivierbeek, de Heulebeek en de Kemmelbeek. Voor de Kemmelbeek geldt het verbod wel niet voor het afwaarts traject aan het mondingsgebied van de IJzer. De kaart hieronder geeft een overzicht van de zones waar het onttrekkingsverbod van toepassing is.

Voor het instellen van een tijdelijk onttrekkingsverbod past het provinciaal droogteoverleg het kader toe waarin voor de onbevaarbare waterlopen de ecologische kwetsbaarheid vertaald is naar minimumdrempels. De stroomgebieden van de Rivierbeek, de Heulebeek en de Kemmelbeek voeden zich met neerslag en komen bij het uitblijven van die neerslag heel snel droog te vallen. Om verdere ecologische schade te vermijden, geldt voor deze stroomgebieden vanaf dinsdag 13 juni een onttrekkingsverbod. Het verbod blijft van kracht zolang de droogte aanhoudt.

De grondwaterstanden vertonen een dalende trend. Doordat het ondergrondse watersysteem trager reageert op neerslagevents dan het oppervlaktewaterstelsel zijn de huidige grondwaterstanden nog normaal voor de tijd van het jaar. Ook de drinkwatervoorziening blijft gegarandeerd.

Door de voorbije droogteperiodes anticiperen waterbeheerders meer in het voorjaar door in te zetten op hogere waterpeilen. Dankzij deze inspanningen is er meer watervoorraad opgebouwd en konden beperkende maatregelen tot half juni vermeden worden. Bij het uitblijven van betekenisvolle neerslag is niet uit te sluiten dat nog meer onttrekkingsverboden volgen.

 

Als bijlage vindt u het persbericht.

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be