Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Handhavingsactie Wegpolitie West-Vlaanderen “afleiding achter het stuur ”

datum publicatie persbericht: 
23 november, 2021

Persbericht 19 november 2021
Algemeen Secretariaat gouverneur West-Vlaanderen

Handhavingsactie Wegpolitie West-Vlaanderen  “afleiding achter het stuur ”

Afleiding, waaronder gsm gebruik achter het stuur, is verkeersonveilig en veroorzaakt verkeersongevallen. Daarom voert de wegpolitie West-Vlaanderen op 20 november de ganse dag een handhavingsactie in onze provincie.

Belgen zijn ‘Europees kampioen’ in berichten sturen of lezen achter het stuur. 28% van de Belgen geeft toe achter het stuur wel eens een sms te sturen of te lezen. Steeds vaker stellen we ook de GPS al rijdend in. Dit zijn enkele resultaten uit de nieuwe Europese barometer van de Fondation Vinci.[1]

Sensibilisering via bijvoorbeeld de VSV campagne “automodus” is belangrijk. In februari liep de beloofd-campagne. Uit nieuw onderzoek bleek: “Van alle leeftijdsgroepen zijn jonge autobestuurders (18-29 jaar) het meest bereid om in “automodus” te gaan en zo afleiding in het verkeer te vermijden. Toch komen net de jongere leeftijdsgroepen ook het vaakst in de verleiding om de gsm te hanteren tijdens het rijden: van de 18- tot 29-jarigen verklaart maar 24% dat nooit te doen; bij de 30- tot 39-jarigen gaat het om 25%, tegenover 42% in de leeftijdsgroep van 40 tot 54 jaar.[2]

Het percentage dodelijke verkeersongevallen waarbij een afleiding wordt aangegeven als de oorzaak betrof 10 % in 2020. In 6 % was er een vermoeden van gsm gebruik achter het stuur. De resultaten van het gsm onderzoek maakten nog geen deel uit van het gerechtelijk dossier bij inzage. In twee gevallen (4%) was er sprake van een andere afleiding: onoplettendheid verkeerde plaats op de weg en hindernis.   

In 2019 maakte afleiding nog 16 % uit van de dodelijke ongevallen waarvan 2 % vermoeden van gsm-gebruik en 14 % een andere vorm van afleiding.

2018 scoorde het hoogste met 22 % waarvan 4 % vermoeden van gsm-gebruik achter het stuur en 18 % een andere vorm van afleiding zoals, slaperigheid, onoplettendheid, spelletje spelen, gsm-gebruik passagier, ruzie, gps instellen en al rijdend zoeken naar een document en het handschoenkastje.

Figuur 1 – Evolutie tussen 2018 en 2020 van het aantal dodelijke verkeersongevallen waarbij een afleiding door gsm-gebruik of andere zaken oorzaak is, West-Vlaanderen

 

Handhaving blijft daarom net als sensibilisering noodzakelijk.

Vias Institute begon in Antwerpen een test van een nieuw camerasysteem om gsm-gebruik achter het stuur te kunnen vaststellen. De eerste test in ons land is veelbelovend. De technologie werkt performant en zal nog verbeteren omdat door de artificiële intelligentie het systeem steeds slimmer zal worden.[3]

Ondertussen gebeurt handhaving op afleiding op de klassieke manier.

Samen dit thema warm houden en de weggebruikers stimuleren om gevaarlijke situaties te melden vooraleer er menselijk leed gebeurt, daar ligt de focus op in 2021.

Voor meer informatie: Gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé –

 Yasmine Vanavermaete, verbindingsambtenaar, 0496031111

Op www.gouverneurwest-vlaanderen.be vind je alle info over de activiteiten van gouverneur Decaluwé, evenals alle persberichten.

 

 

 

[1] file:///C:/Users/YAVA/Downloads/vias-magazine-107-nl.pdf

[2] https://www.veiligverkeer.be/inhoud/campagne-ga-in-automodus-voor-je-rijdt/

[3] https://www.vias.be/nl/newsroom/succesvolle-test-met-camerasysteem-om-gsm-gebruik-achter-het-stuur-te-detecteren-/

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be