Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Persbericht spaarzaam watergebruik 15.6.2017

datum publicatie persbericht: 
22 juni, 2017

De aanhoudende droogte leidt stilaan tot alarmerende situaties in onze drinkwatervoorziening. Het uitzonderlijk lage waterpeil en de drooglegging van beken zetten een rem op de watercaptatie voor beregening, beschadigen oevers (mogelijke verzilting) van waterlopen en bedreigen drinkwatervoorziening voor mens en dier.  Deze  situatie is het meest penibel in de Westhoek. Daarom vaardigt gouverneur Decaluwé een watercaptatieverbod uit voor beregening op het grondgebied van de Polder Bethoostersche Broecken, Polder De Moeren, Polder Noordwateringen en de Zuidijzerpolder.

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be