Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Oppompverboden in de Westhoek opgeheven

datum publicatie persbericht: 
22 september, 2023

Vanaf 22 september versoepelen de droogtemaatregelen en blijft er enkel nog voor de Rivierbeek een tijdelijk verbod om water te onttrekken uit de waterlopen.

Sinds begin augustus bleef het in de stroomgebieden van De Blankaart, de Kemmelbeek en de Rivierbeek verboden om water te onttrekken. Na de tweede helft van augustus waren er lokale, soms zelfs stevige, buien. De neerslag bleek echter te plaatselijk om voor voldoende aanvoer te zorgen in deze stroomgebieden.

De hittedagen zijn achter de rug en de start van de herfstperiode gaat gepaard met verspreide neerslag. We stellen vast dat de situatie nog niet overal voldoende hersteld is. Voor De Blankaart en de Kemmelbeek zijn er vandaag wel mogelijkheden om het vooropgestelde waterpeil te benaderen. De verzilting is de laatste weken afgenomen en dankzij deze verbeterde waterkwaliteit is er wat ademruimte om het water gericht te verdelen. Samen met een verminderde watervraag voor de gewassen en voor de natuurdoelstellingen kunnen we al iets vroeger het onttrekken uit deze waterlopen terug toelaten.

Voor het stroomgebied van de Rivierbeek blijft de situatie precair. De minimale drempelwaarden blijven ver buiten bereik, ondanks de neerslag die we al mochten ontvangen. Het onttrekkingsverbod blijft er voorlopig nog van kracht. Dit stroomgebied staat trouwens in verbinding met het stroomgebied van de Bornebeek en het opwaartse traject van de Hertsbergebeek waar al sinds 1 april 2022 een permanent onttrekkingsverbod van kracht is.  

De situatie wordt verder op de voet gevolgd. De onttrekkingsverboden zijn online raadpleegbaar op https://www.vlaanderen.be/droogtemaatregelen  en de provinciale website  www.west-vlaanderen.be/waterschaarste.

Voor meer informatie: Gouverneur Carl Decaluwé via gouverneur@west-vlaanderen.be – 050 40 58 11

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be