Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

UPDATE: dinsdag 14/11 - provinciaal ANIP naar aanleiding van de wateroverlast in zuid-West-Vlaanderen

datum publicatie persbericht: 
14 november, 2023

Deze ochtend vond er opnieuw een overleg plaats met de waterbeheerders en het KMI om de situatie op het terrein nauwgezet verder te kunnen opvolgen en waar nodig snel te kunnen schakelen in functie van de lokale omstandigheden.

Meteo: vandaag wordt er opnieuw een vrij intense buienlijn verwacht over het westen met regenhoeveelheden die op bepaalde plaatsen kunnen oplopen tot 10-25 l/ m², en lokaal uitschieters ten zuiden van Poperinge tot meer dan 30 l/m². Ook de wind blijft van de partij met windstoten tot 50 km/uur.
De passage van de buien wordt verwacht tussen deze voormiddag en de late namiddag. Daarna wordt het droger en rustiger en dat zal ook de komende dagen zo blijven.

Waterstanden: de waterpeilen zijn aan het stabiliseren en we zien stilaan zelfs een dalende trend. In de regio van het Blankaartbekken moet er wel rekening mee gehouden worden dat er een lange periode zal nodig zijn om terug te normaliseren. Momenteel wordt wel verwacht dat de voorspelde buienzone op een aantal plaatsen opnieuw kan leiden tot een overschrijding van peildrempels, maar dat dit niet de hoge peilen zal bereiken die we de voorbije periode gekend hebben.

Wat gebeurt er nu op het terrein?

Op het terrein blijft ondertussen verder maximaal ingezet worden op de afvoer van het water richting de zee. De daarbij bereikte debieten liggen momenteel ver boven wat ooit al afgevoerd werd.

Alle al eerder genomen maatregelen blijven verder ingezet worden. De dammen houden stand en blijken voorlopig voldoende te zijn en de pompen draaien nog steeds maximaal. Bovendien blijven we profiteren van de gunstige omstandigheden van het huidige springtij, waardoor bij laagwater veel meer water kan afgevoerd worden naar de zee. De inzet van Defensie deze nacht heeft de voorraad zandzakken ook opnieuw aangevuld.

Op dit moment is de situatie op het terrein onder controle. De aankomende neerslagzone maakt wel dat de toestand ter plaatse nauwlettend verder opgevolgd wordt omdat onduidelijk is wat de impact lokaal zal zijn. Ze staan klaar om waar nodig en mogelijk extra maatregelen te nemen om het IJzerbekken maximaal verder te ontlasten. Ook deze namiddag staat hierover nog een bijkomend overleg ingepland.

Op het terrein blijft ook de commandopost nog steeds actief om de toestand op te volgen en waar nodige extra maatregelen te implementeren.

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be