Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

UPDATE - Gouverneur ontplooit provinciaal algemeen nood- en interventieplan voor wateroverlast in de Westhoek

datum publicatie persbericht: 
10 november, 2023

Al sinds maandag 6 november heeft de Westhoek te kampen met wateroverlast.  Ook vandaag vrijdag 10 november krijgt de ruime regio nog heel wat regen te verwerken. Een belangrijk aandachtspunt blijft ook de impact van het water dat vanuit Frankrijk, waar momenteel code rood voor regen geldt, ons land binnenkomt.

De gouverneur zat vandaag opnieuw samen met alle betrokken partners om de situatie op het terrein op de voet op te volgen en waar nodig de noodzakelijke maatregelen te nemen.

Momenteel gaat de meeste aandacht uit naar de volgende regio’s:

  • In de Westhoek: Stavele, de Heidebeek en de Poperingevaart. In deze regio wordt een bijkomende dam opgetrokken met 2000 zandzakken en wordt extra aandacht gegeven aan de bescherming van de woningen rond de Heidebeek en de Poperingevaart

Aan het sas van Veurne werden extra pompen geplaatst om zo de lager gelegen gebieden te vrijwaren

  • Wevelgem: hier doken de voorbije nacht bijkomende problemen op, maar er zijn ondertussen voldoende zandzakken ter beschikking
  • Moorslede, regio Heulebeek in Dadizele: ook hier zijn de waterstanden fel gestegen maar zijn de genomen preventieve maatregelen op dit moment nog voldoende
  • De situatie op en rond de Leie en aan de Mandel in Izegem wordt eveneens op de voet gevolgd

 

Alle beschikbare middelen worden op het terrein ingezet om de gevolgen van de watersnood binnen de perken te houden en te waken over de veiligheid van de bewoners.

Aan de omwonenden wordt de raad gegeven om alert te blijven en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.  Wie geconfronteerd wordt met wateroverlast meldt dit via het e-loket www.1722.be of via het nummer 1722.

Zandzakken kunnen enkel via 1722 aangevraagd worden. Ze worden daarna door de brandweer verdeeld op de kritieke punten. Ze kunnen dus niet afgehaald worden in de gemeentelijke technische diensten.

Bel het nummer 112 uitsluitend voor levensbedreigende situaties.

Belangrijke boodschap voor iedereen blijft ook om de geïmpacteerde regio’s te mijden wanneer men daar echt niet moet zijn. Volg ter plaatse zeker ook de aangeduide wegomleggingen en de richtlijnen van de hulpdiensten op het terrein. Rijd in ieder geval nooit door afgesloten wegen

 

VOOR MEER OFFICIELE INFORMATIE OVER DE CRISIS (gelieve dit ook mee te verspreiden in uw berichtgeving):

•        X: @crisisWVL  - @provinciewvl  #wateroverlast #westhoek

•        Facebook: noodplanning West-Vlaanderen – Provincie West-Vlaanderen

•        Website: Wateroverlast - IJzerbekken - Brandweer Westhoek - www.west-vlaanderen.be/crisiswvl

 

 

 

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be