Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

datum publicatie persbericht: dinsdag, 2 juli, 2019

Met dit warme weer zijn de insecten volop actief. Zo is ook de eikenprocessierups de afgelopen dagen in onze provincie (voornamelijk de regio Fluvia) gesignaleerd. Nuttige diertjes, maar soms zorgen ze voor overlast en (enkel) dan moeten ze bestreden worden.De eikenprocessierups verandert uiteindelijk in een mooie onschuldige grijze nachtvlinder van enkele centimeters groot. Helaas zijn de rupsen van deze vlinder iets minder onschuldig. Zij bezitten irriterende brandharen, die brandwonden op de huid en schade aan de ogen en luchtwegen kunnen veroorzaken.

datum publicatie persbericht: dinsdag, 15 januari, 2019

Onderzoek toont aan dat wielerwedstrijden extra afval met zich meebrengen. Op 16 wielerwedstrijden in West-Vlaanderen is het zwerfvuil gemeten. Opmerkelijk, het zijn toeschouwers die het meeste zwerfvuil veroorzaken. Vooral sigarettenpeuken blijven liggen. Het vervuilgedrag van wedstrijdrenners is verwaarloosbaar. Er komen initiatieven om organisatoren beter te ondersteunen en het publiek te sensibiliseren. Lees meer.....

datum publicatie persbericht: dinsdag, 11 december, 2018

Gouverneur Decaluwé nam het initiatief de “Verkeersveilige Week en Nachten” te organiseren in de provincie West-Vlaanderen. Extra verkeersacties werden georganiseerd in de provincie van zaterdag 1 december tot en met zondag 9 december 2018.

datum publicatie persbericht: vrijdag, 26 oktober, 2018

Het captatie- en recreatieverbod op het kanaal Roeselare-Leie wordt nu ook ingetrokken in de zone tussen de Schaapbrug in Roeselare tot de aansluiting met de Leie in Ooigem. Eerder werd de rest van het kanaal al vrijgegeven. Dit gebeurt op basis van de resultaten van recente staalnames. Eind juli werden er blauwalgen vastgesteld in het kanaal Roeselare-Leie. Om alle risico’s uit te sluiten werd een captatieverbod ingesteld en een verbod op bepaalde vormen van waterrecreatie.

datum publicatie persbericht: woensdag, 22 augustus, 2018

Het sproeiverbod wordt in West-Vlaanderen opgeheven. Het captatieverbod op de bevaarbare waterlopen met blauwalgenbesmetting blijft. Dit probleem is immers nog steeds aanwezig zin het Kanaal Roeselare-Leie en het Kanaal Gent-Oostende, vanaf Beernem tot Oostende. In vergelijking met de rest van Vlaanderen regende het de afgelopen veertien dagen beduidend meer in West-Vlaanederen. Het IJzerbekken heeft terug normale waarden voor zoutgehalte in het water. In de regio rond Brugge blijft de verzilting problematisch.

datum publicatie persbericht: woensdag, 1 augustus, 2018

Het verspilverbod wordt wat versoepeld in West-Vlaanderen. Vanaf 2 augustus blijft het beregenen verboden tussen 10u en 18u. Dit om praktische redenen, in combinatie met de vooropgestelde tap-uren van de Vlaamse Waterweg. De blauwalgen in het Kanaal Roeselare-Leie vormen opnieuw een tegenslag voor de landbouwers, die er water tappen. Meer mogelijkheden om te beregenen biedt wat ademruimte. Ook stelde gouverneur Decaluwé vandaag aan Aquafin de vraag om de toegangsuren voor afname van gezuiverd afvalwater te verruimen.

datum publicatie persbericht: woensdag, 25 juli, 2018

Het provinciaal overlegplatform waterschaarste kwam vandaag opnieuw bijeen in West-Vlaanderen.  De behouden maatregelen zijn:

Geen leidingwater gebruiken voor afspuiten auto’s, besproeien gazon, vullen zwembad of reinigen van straten of gevels. Met put of regenwater is dit wel nog toegelaten tussen 20u en 8u. Ook landbouwers mogen enkel tussen 20u en 8u hun gewassen beregenen.

Het drinkwaterverbruik is sinds het verspilverbod van vorige week niet toegenomen.

datum publicatie persbericht: donderdag, 19 juli, 2018

Gouverneur Decaluwé organiseerde op donderdag 19 juli 2018 een crisisoverleg om de ernst van de waterschaarste- en droogtetoestand in te schatten. De situatie is alarmerend.

Er viel sinds juni in West-Vlaanderen amper neerslag. De weersverwachting is dat de komende week de warmste week van de zomer wordt. De drinkwaterproductie komt in het gedrang. Het peil van de waterlopen is heel laag en door het oppompen op sommige plaatsen zelfs volledig drooggelegd.

datum publicatie persbericht: woensdag, 18 april, 2018

Maandag 23 april is het zover. Honderd jaar na datum opent de langverwachte tentoonstelling rond de herdenking van de WOI-duikbotenslag en de Britse reactie hierop met de raids op Zeebrugge en Oostende, zijn deuren. De expo in het Provinciaal Hof te Brugge brengt aan de hand van heel wat bijzondere artefacten het pakkende verhaal van de U-bootdreiging op de Noordzee. Het toont ook een nooit eerder samengebrachte collectie dapperheidsmedailles (“Victoria Crosses”) en unieke resten van de recent ontdekte onderzeeër UB-29.

datum publicatie persbericht: dinsdag, 20 maart, 2018

De gouverneur gaf tijdens een persconferentie in London een toelichting over de tentoonstelling ter gelegenheid van 100 jaar Raid op Zeebrugge. Hij deed dit samen met Nic Van der Marliere, algemeen afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Londen, die de herdenkingsplechtigheden presenteerde. De Raid op Zeebrugge was een van de belangrijkste militaire operaties uitgevoerd door de Royal Navy en de Royal Marines tijdens de eerste wereldoorlog (WWI). 

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be