Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

datum publicatie persbericht: maandag, 25 mei, 2020

Vanaf vandaag geldt een verbod om water op te pompen uit alle onbevaarbare waterlopen van het IJzerbekken.  Gouverneur Decaluwé vaardigt dit politiebesluit noodzakelijkerwijs uit door de aanhoudende droogte en het verhoogd watergebruik.  Het waterpeil in het IJzerbekken blijft verder dalen, waardoor het water in de IJzer te laag staat.

datum publicatie persbericht: dinsdag, 14 april, 2020

 “In de praktijk oogsten we met onze maatregelen hetzelfde effect”

datum publicatie persbericht: maandag, 9 maart, 2020

Verankerde samenwerking garandeert kwalitatievere datadoorstroming en een veiligere Noordzee. BRUSSEL- Vandaag, 6 maart 2020, vond het sloteventement van het MAiDEN project plaats. De kers op de taart na twee jaar intensieve samenwerking tussen de kustwachtpartners.

 

datum publicatie persbericht: maandag, 16 december, 2019

Jaarlijks neemt gouverneur Decaluwé het initiatief de provinciale verkeerscampagne “Veilig Fietsen” te organiseren. Het eerste deel van de campagne, de sensibiliseringsfase, liep van 1 oktober 2019 tot en met 15 november 2019. Alle lagere en secundaire scholen uit de provincie West-Vlaanderen werden gevraagd, in samenwerking met de lokale politiediensten, preventieve fietscontroles te organiseren. Uit de resultaten blijkt dat 42,30 % van de gecontroleerde fietsen technisch niet in orde is. Bij één op vijf fietsers voldoet de fietsverlichting niet.

datum publicatie persbericht: donderdag, 7 november, 2019

Donderdag 7 november – INAGRO, Beitem

In zijn rede over de West-Vlaamse landbouw zoomt gouverneur Decaluwé hoofdzakelijk in op duurzame voedselproductie en op de moeilijke positie van onze landbouwers.

datum publicatie persbericht: donderdag, 3 oktober, 2019

Het captatieverbod in het ganse IJzerbekken en de onbevaarbare waterlopen in de rest van West-Vlaanderen wordt opgeheven. Dat beslist gouverneur Carl Decaluwé na een bijeenkomst van het provinciaal droogteoverleg.In het IJzerbekken viel er de voorbije 10 dagen zo’n 60 à 90 liter ‘slimme regen’, gezapig zodat het goed de bodem bevochtigt. Een verademing voor de waterlopen. De IJzer haalt opnieuw het streefpeil. Wie een watervoorraad heeft, ziet die terug aangevuld. De volgende dagen blijven wisselvallig.

datum publicatie persbericht: donderdag, 5 september, 2019

In West-Vlaanderen blijven alle droogtemaatregelen van kracht. Enkel voor de Mandel en de Gaverbeek is captatie opnieuw toegelaten. Gouverneur Carl Decaluwé rekent erop dat de waterinname er doordacht gebeurt. De voorspelde neerslag laat op zich wachten. De waterkwaliteit daalt verder en almaar sneller, vooral in het IJzerbekken.

datum publicatie persbericht: woensdag, 24 juli, 2019

De zomerdroogte houdt aan. Door de extreme hitte dalen de peilen van de waterlopen sneller en vermindert de waterkwaliteit almaar meer. Daarom wordt het captatieverbod in West-Vlaanderen verder uitgebreid. Vanaf vandaag kan er enkel nog water worden gecapteerd uit de bevaarbare waterlopen en de onbevaarbare waterlopen van de Oostkustpolder en de Nieuw polder van Blankenberge, mits de nodige vergunning. Het captatieverbod geldt ook voor alle afgesneden meanders van de Leie en de Schelde. Het eerder ingesteld captatieverbod voor alle waterlopen van de IJzer blijft.

datum publicatie persbericht: dinsdag, 23 juli, 2019

Vandaag vaardigt gouverneur Carl Decaluwé een politiebesluit uit voor een tijdelijk verbod op kampvuren in gans West-Vlaanderen. Ook geldt er een tijdelijk rook- en vuurverbod in alle provinciale domeinen en de natuur- en bosgebieden in West-Vlaanderen.

datum publicatie persbericht: woensdag, 10 juli, 2019

Door de aanhoudende droogte is het waterpeil in de waterlopen van het IJzerbekken alarmerend laag. Daarom besliste gouverneur Carl Decaluwé, samen met het provinciaal droogteoverleg, om vanaf vandaag een captatieverbod voor dit gebied in te stellen. Er mag geen water meer gecapteerd worden uit alle waterlopen van het IJzerbekken.

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be