Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Bestuursorgaan VLIZ

De gouverneur was aanwezig op de vergadering van het bestuursorgaan van het VLIZ.  Op de agenda stonden volgende punten: Memorandum of Understanding met KMFRI (Kenia), de terugkoppeling van de wetenschappelijke commissie, een overzicht van de investeringen, diverse personeels- en financiële aangelegenheden en tenslotte de voorbereiding van de bijzondere algemene vergadering. (14/06/2023)

Menin Gate Moments Exhibition

De gouverneur was uitgenodigd op de officiële opening van de nieuwe tentoonstelling Menin Gate Moments.  Deze tentoonstelling vertelt het verhaal van het bijna 100 jaar oude monument.  Deze gratis openluchtexpo loopt tot het einde van de restauratiewerken van de Menenpoort. (12/06/2023)

Gouverneur Decaluwé voert tijdelijk onttrekkingsverbod in op enkele onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen

Door de aanhoudende droogte is het waterpeil in enkele ecologisch kwetsbare waterlopen kritisch laag. Voor deze waterlopen geldt vanaf 13 juni tijdelijk het verbod om water te onttrekken. Gouverneur Carl Decaluwé nam vandaag deze noodzakelijke maatregel samen met het provinciaal droogteoverleg. (12/06/2023)

 

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be