Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

april 2013

Vergaderingen Vlaams Instituut voor de Zee

De  gouverneur zat de vergadering van de raad van bestuur en de aansluitende statutaire algemene vergadering van het Vlaams Instituut voor de Zee voor.Het jaarverslag 2012 werd voorgesteld en de rekeningen en begrotingen werden goedgekeurd. Provincieraadslid Anthony Dumarey vertegenwoordigt - naast gedeputeerde Guido Decorte - vanaf heden de provincie in de raad van bestuur en de algemene vergadering van het VLIZ. (25/4/2013)

Flanders Fields Memorial Garden

Om de aandacht te vestigen op de 100e verjaardag van de Eerste Wereldoorlog zal de Vlaamse Regering tussen 2014 en 2018 een  “Flanders Fields Memorial Garden” aanplanten in het buitenland. De eerste tuin komt er in Londen naast Buckingham Palace. In samenwerking met de Britse en Belgische scholen wordt er een project opgezet waarbij een 65-tal zandzakken gevuld worden met aarde van de verschillende slagvelden in Ieper. Deze zullen op 11 november eerstkomend met een ceremoniële plechtigheid in Ieper aan de Menenpoort en aan Flanders Fields getoond worden. De voorbereidingen voor het project zijn volop aan de gang .In de Ambtswoning van de gouverneur werd dit verder besproken met onder meer Geert De Proost en Nic Vandermarliere, de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering in Londen en in Parijs. (29/4/2013)

Opening van De Kazematten in Ieper

De restauratie van de Kazematten kwam tot stand in het kader van het Europees project Septentrion. Het ambitieuze opzet om het grote gebouw droog te maken kon via dit project worden gerealiseerd. Ook de basis voor de inrichting van de zalen. In zijn toespraak benadrukte de gouverneur de kracht en de waarde van de Europese samenwerking en ondersteuning voor culturele projecten. De vestingstad Ieper krijgt door de Europese middelen en samenwerking met andere partners een nog grotere uitstraling op cultureel vlak en inzake erfgoed. Dat straalt af op de toeristische aantrekkingskracht, die hierdoor ook wordt versterkt. De provincie West-Vlaanderen is een belangrijke trekker in het Interreg-project Muren en Tuinen en heeft hier met verve haar rol vervuld als intermediaire bovenlokale actor.  De gouverneur feliciteerde iedereen die aan het project meewerkte en onderstreepte dat we  bijzonder fier mogen zijn op deze realisatie en op het feit dat op de kar van de verschillende Europese culturele ondersteuningsprojecten wordt gesprongen. (28/4/2013)

Nieuwe Consul Honoraire van Frankrijk voor Brugge en West-Vlaanderen

De inaugurale receptie van de nieuwe Consul Honoraire van Frankrijk voor Brugge en West Vlaanderen, Derrick-Philippe Gosselin, vond plaats in het Provinciaal Hof in Brugge. Op uitnodiging van Z.E. de heer M. Bernard Valero, Ambassadeur van Frankrijk en de heer Sylvain Berger, consul-generaal woonde de gouverneur deze bijeenkomst bij. De gouverneur kaartte als Vlaams coördinator Noord-Frankrijk  diverse onderwerpen aan. (25/4/2013)P1010675

Bekendmaking populairste West-Vlaamse uitdrukking

De provincie en de West-Vlaamse media (Krant van West-Vlaanderen, Radio 2 en Focus-WTV) zochten de populairste West-Vlaamse uitdrukking. Hiervoor deden ze een beroep op de West-Vlamingen zelf. 2600 personen brachten hun stem uit. De gouverneur maakte in het Provinciaal Hof de populairste West-Vlaamse uitdrukking bekend nl. “’t Zwien deur de bjèten joagen”. (24.04.2013)

P1010659

Opstart evaluatiefase regioscreening

In het Provinciaal Hof vond de opstart van de evaluatiefase van de regioscreening plaats. Deze evaluatiefase startte met een algemene toelichting door de gouverneur. Aansluitend vonden reflectierondes per regio plaats. In deze werksessies kwamen het aanbod en de behoeften inzake samenwerkingsverbanden aan bod. De regioscreening is een instrument in handen van de stads- en gemeentebesturen. Het project moet groeien van onder uit en resulteren in iets wat een meerwaarde moet betekenen voor steden en gemeenten. De gouverneurs kregen in hun functie van commissaris van de Vlaamse regering in het proces van regioscreening een actieve rol toebedeeld. Samenwerking tussen gemeenten is en blijft belangrijk. We staan dus voor de uitdaging om enerzijds samenwerking tussen lokale besturen te versterken en te ondersteunen en, anderzijds, ervoor te zorgen dat deze samenwerking op een nog meer transparante, efficiënte en democratische manier gebeurt. 61 op de 64 gemeenten woonden het overleg bij. (23.03.2013)

Bezoek ambassadeur van Japan

Z.E. de heer Mitsuo Sakaba, Ambassadeur van Japan, Piet Steel, Ere-consul-generaal van Japan en Kenji Taniguchi, eerste secretaris brachten een bezoek aan de gouverneur. Tijdens het bezoek kwamen uiteenlopende onderwerpen aan bod: economie, cultuur… (23/04/2013)

P1010653

Studienamiddag Comité West-Vlaanderen voor de bevordering van de Arbeid

De gouverneur hield een toespraak op de studienamiddag ’Veilige elektrische installaties – een mythe of werkelijkheid’.   Elektriciteit zorgt voor een kwaliteit van leven waar we dagelijks van genieten, zonder dat we ons ervan bewust zijn, en we staan er eigenlijk alleen nog bij stil op die momenten dat de stroom, meestal onverwachts, uitvalt. Toch houdt elektriciteit een ernstig gevaar in als je er niet op een bewuste en correcte manier mee omgaat. Het feit dat elektriciteit op zich onzichtbaar is en dat de risico’s ervan daardoor onopgemerkt blijven heeft jammer genoeg al heel vaak aanleiding gegeven tot fatale ongevallen of tot aanzienlijke materiële schade door brand of ontploffing. Elektriciteit moet dus steeds veilig worden gebruikt. Tijdens het studiemoment werd een praktisch voorbeeld uitgewerkt en konden er vragen gesteld worden aan een panel van deskundigen. (22/04/2013)

Officiële opening jachthaven Ieper

De gouverneur hield een toespraak op de officiële opening van de jachthaven van Ieper. Het Iepers stadsbestuur investeerde in de volledige vernieuwing van de Ieperse jachthaven. De stad sloot een samenwerkingsakkoord met VVW Ieperlee, die garant staat voor een goede uitbating van deze jachthaven. De vernieuwing in Ieper kadert tevens in het ankerproject van VVW-Toervaren. Ieper is nu aangesloten bij onze andere grote Vlaamse steden, die via de waterwegen van Waterwegen & Zeekanaal  kunnen worden bezocht. Door de automatisatie van de sluizen en het baggeren van de waterwegen zorgt W&Z voor een vlotte toegang via het water naar Ieper. Dat kan deze prachtige stad in de Westhoek alleen maar ten goede komen. (20/04/2013)

P1010620

St. George’s Day

Het feestcomité van Zeebrugge vierde de 95ste herdenking van de zeeslag om Zeebrugge (1918). Er vond een plechtigheid aan het monument op de zeedijk plaats. Daags nadien verwelkomde de gouverneur Prins Laurent die de oecumenische dienst in de Sint-Donaaskerk, opgeluisterd door de Koninklijke scoutsharmonie Sint-Leo bijwoonde. Aansluitend begaf het gezelschap zich naar het Militair Kerkhof en naar het Admiraal Keyesplein voor de bloemenhuldes. (21/04/2013)

P1010639

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be