Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Opstart evaluatiefase regioscreening

In het Provinciaal Hof vond de opstart van de evaluatiefase van de regioscreening plaats. Deze evaluatiefase startte met een algemene toelichting door de gouverneur. Aansluitend vonden reflectierondes per regio plaats. In deze werksessies kwamen het aanbod en de behoeften inzake samenwerkingsverbanden aan bod. De regioscreening is een instrument in handen van de stads- en gemeentebesturen. Het project moet groeien van onder uit en resulteren in iets wat een meerwaarde moet betekenen voor steden en gemeenten. De gouverneurs kregen in hun functie van commissaris van de Vlaamse regering in het proces van regioscreening een actieve rol toebedeeld. Samenwerking tussen gemeenten is en blijft belangrijk. We staan dus voor de uitdaging om enerzijds samenwerking tussen lokale besturen te versterken en te ondersteunen en, anderzijds, ervoor te zorgen dat deze samenwerking op een nog meer transparante, efficiënte en democratische manier gebeurt. 61 op de 64 gemeenten woonden het overleg bij. (23.03.2013)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be