Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Overleg stuurgroep 112

Twee keer per jaar komt de stuurgroep 112 samen.  Dit om allerlei aspecten die verband houden met de directe en indirecte werking van de noodcentrale 112 en CIC te bespreken.  In dit overleg – met de gouverneur als voorzitter – zijn vertegenwoordigers van brandweer, medische diensten, politie en logistieke diensten (Civiele Bescherming en defensie) betrokken, naast uiteraard de noodcentrales zelf en de NV Astrid.  Tijdens de online bijeenkomst van 15 oktober werd beslist om voor elke discipline een actiekaart over het gebruik van multidisciplinaire Astridgespreksgroepen op te maken.  Deze multigroepen worden gebruikt bij interventies waarbij verschillende hulpdiensten of disciplines ingezet worden.  Niet elke discipline blijkt even onderlegd om dit te hanteren. Vandaar het initiatief van de actiekaart en verdere opleiding en oefening.  Tevens werd beslist om multidisciplinaire punten van eerste bestemming (PEB’s) te bepalen in de provincie West-Vlaanderen.  Een PEB is een punt waarnaar alle interventiediensten  worden gestuurd vooraleer ze doorgaan naar het interventie terrein.  Tot slot kwam het idee aan bod om eventueel over te gaan tot de gezamenlijke aankoop van een mobiele commandopost operaties of CP-OPS.  In de CP-OPS worden noodsituaties op een veilige afstand operationeel beheerd.  De haalbaarheid van zo een gezamenlijke aankoop zal bekeken worden. (15/10/2021)

Bezoek ambassadeur van Tunesië

De heer Nabil Ammar, bracht een beleefdheidsbezoek aan de gouverneur. De ambassadeur werd vergezeld van de heer François Piers, ereconsul van Tunesië.  Tijdens dit bezoek werden verschillende  topics besproken.  Na deze ontvangst ging het richting stadhuis voor een ontvangst door de burgemeester. (15/10/2021)

Stuurgroep Raamakkoord Oudlandpolder

Het Raamakkoord Oudlandpolder voorziet in de opmaak van vijfjarenprogramma’s om de gebiedsgerichte doelstellingen te realiseren. Tijdens de stuurgroep was er uitgebreide aandacht voor de status van de verschillende acties in het 1e vijfjarenprogramma. Verder was er een update over de waterbalansstudie in de Oudlandpolder en de stand van zaken van het planningsproces, RUP AGNAS Oudlandpolder. (8/10/2021)

Planbegeleidingsgroep Oudlandpolder

De planbegeleidingsgroep voor het landinrichtingsproject Oudlandpolder, fase 1, kwam voor het eerst fysiek bijeen. Minister Demir breidde de samenstelling van de planbegeleidingsgroep uit met twee doelgroepen: de bedrijvigheid in de haven van Zeebrugge, vertegenwoordigd door het Havenbestuur van Zeebrugge en de lokale samenwerking, vertegenwoordigd door het Regionale Landschap Houtland en Polders. Er was een korte kennismaking met de nieuwe leden. De hoofdbrok op de agenda vormde de bespreking en advisering van het reglement voor uitvoeringsinitiatieven. Aansluitend keurde de planbegeleidingsgroep de samenstelling van de jury goed die de ingediende projectvoorstellen zal beoordelen. (8/10/2021)

Ontvangst verbindingsofficieren in opleiding

Arrondissementscommissaris Anne Martens ontving samen met Patrick De Klerck, Commander OF-3  XO DIVLO RESMAR enkele verbindingsofficieren in opleiding en gaf uitleg over de maritieme bevoegdheden van de gouverneur. (06/10/2021)

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be