Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Kick-Off campagne brandpreventie

Op 7 november startte de provinciegouverneur van West-Vlaanderen de brandpreventiecampagne “Hoe voorkom ik brand op mijn bedrijf” in het landbouwbedrijf van de heer Vanwonterghem in Deerlijk.

Na een onderzoek van de interventies van de brandweer in onze provincie, over drie jaar, bleek de belangrijkste conclusie dat de land- en tuinbouwsector de meest brandgevoelige sector in de industrie is.

De start van de bewustmakings- en preventieactie werd dan ook bewust in een landbouwbedrijf georganiseerd.

  • De gouverneur verduidelijkte dat hij het onderzoek opstartte toen Radio 2 meldde dat West-Vlaanderen opvallend meer industriebranden had. 
  • Robin Desutter van Prevent Agri lichtte de tips toe die brand kan voorkomen op een land- en tuinbouwbedrijf.
  • Jan Leenknecht, zonecommandant van Hulpverleningszone Fluvia, benadrukte het belang van een goede registratie en analyse.

Bekijk alle brandveilige tips in de folder via deze link

Afscheidsplechtigheid Thomas Monjoie

Op vrijdag 18 november werd tijdens de begrafenis van politieagent Thomas Monjoie in Borgworm op nationaal vlak een minuut stilte georganiseerd.  De gouverneur nam, samen met politie en hulpverleners, deel aan de hulde gebracht aan de overleden politieagent aan de Leieboorden in Kortrijk.  (18/11/2022)

Galaconcert van het Militair Commando van de provincie West-Vlaanderen

De gouverneur en mevrouw waren uitgenodigd om het 44ste Galaconcert van het Militair Commando van de provincie West-Vlaanderen bij te wonen.  Voorafgaandelijk het concert kon kennisgemaakt worden met de vertegenwoordigers van drie goede doelen.  Het Galaconcert vond plaats in de Koninklijke Stadsschouwburg van Brugge. (17/11/2022)

Bezoek UK Borderforce

Op 21 en 22 november werd de gouverneur uitgenodigd door de UKBF voor een bezoek aan een aantal van hun interventiesites.  In Dover werd het centrum voor de opvang van de overstekers met de smallboats bezocht. Daarnaast werd in het centrale operationele kustwachtcentrum de samenwerking met het MRCC en Franse Cross Nez toegelicht. Op de luchthaven van Lydd werd de inzet van de verschillende types drones bekeken. Het werkbezoek werd afgesloten met een bezoek aan het interventieschip van de Border Force in Ramsgate. Het is een bijzonder vruchtbare tweedaagse geweest inzake een verdere versterking van de samenwerking met het UK in de strijd tegen de transmigratie. (21-22/11/2022)

Netwerkdiner VN Delta

Voorafgaandelijk aan de  jaarlijkse Vlaams-Nederlandse Deltaconferentie nam de gouverneur deel aan het netwerkdiner in Middelburg.  Dit netwerkdiner voor de bestuurders van de VN Delta en de agendaleden van de stuurgroep is een moment om informeel bij te praten en van gedachten te wisselen.  Op  het einde van het diner nam gedeputeerde de Bethune het slotwoord met daarin een terugblik van de verwezenlijkingen van de VN Delta Conferentie 2021 in West-Vlaanderen. (15/11/2022)

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be