Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Stuurgroep Raamakkoord Blankaart

In de stuurgroep was er een uitgebreide gedachtewisseling over de verspreiding van de waterteunisbloem en het vinden van een adequate aanpak ter bestrijding ervan. Verder kwam ook het traject voor de opmaak van het peilbesluit voor het Blankaartgebied aan bod. Om naar de volgende fase van het natuurinrichtingsproject te kunnen evolueren is er nog meer dan 100ha te verwerven. Er volgt een analyse van de impact op de bedrijfsvoering van de actieve landbouwers. In oktober 2024 is een nieuwe stuurgroep voorzien om de resultaten van deze analyse verder te bespreken. (18/06/2024)

DENK MEE MOMENT rond cyberpreventie

Op 24 juni organiseerde de gouverneur samen met de stuurgroep cyberpreventie West-Vlaanderen een DENK MEE MOMENT in de West-Vlaamse politieschool rond CYBERPREVENTIE. Zowel medewerkers van steden/gemeenten als politiezones namen hieraan deel.
Directeur Steve Margodt heette iedereen welkom en gaf duiding bij de ontwikkeling van de stuurgroep.
Benno Gekiere van het BIN Kenniscentrum en Michiel Praet van de Algemene Dienst Preventie en Veiligheid van Binnenlandse Zaken, gaven uitleg over de aanpak en intenties op nationaal niveau.
Jan Tahon uit Blankenberge, één van de pioniers in onze provincie, schetste de historiek in West-Vlaanderen en benadrukte het belang van hercontactname van slachtoffers van cybercrime.
Larissa Maes maakte reclame voor de opleiding “How to advice” die in het najaar georganiseerd wordt in de WPS voor de diefstal preventie adviseurs.
Na dit plenair deel gingen kleine groepjes in gesprek met elkaar met als doel de prioriteiten voor de volgende jaren in een actieplan vast te leggen. (24/06/2024)

College Vlaamse gouverneurs

De gouverneur woonde het ambtelijk college van gouverneurs bij in het Errerahuis in Brussel. Op dit overleg werden onder andere de transitie beheer onbevaarbare waterlopen, de vervangingsregeling gouverneurs, de afschaffing procedure verscherpt toezicht en de kennismaking met het Agentschap Natuur en Bos besproken. (03/06/2024)

Naming Ceremony newest Deme Vessel ‘Yellowstone’

Op 4 juni heeft Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid de nieuwe ‘fallpipe vessel’ Yellowstone officieel gedoopt in Zeebrugge. Dit indrukwekkende schip, met een laadvermogen van 37.000 ton, is klaar om deze zomer naar de VS te varen om te werken aan het Coastal Virginia Offshore Wind project. De gouverneur woonde deze doop en naamgeving bij en sprak de genodigden toe. (04/06/2024)

 

Raad van Bestuur en Algemene Vergadering WPS vzw

De gouverneur zat de gecombineerde vergadering voor van de raad van bestuur en algemene vergadering van de WPS op de Campus POV in Zedelgem. Volgende items werden besproken: Aanstelling nieuwe leden, goedkeuring van de jaarrekening van 2023, de infodag op 21 april 2024 en een stand van zaken werking school voor wat betreft de opleidingen, personeel en het Project Hoger Onderwijs (05/06/2024)

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be