Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Boekvoorstelling Karel Cambien

Op maandag 27 mei stelde Karel Cambien zijn nieuwe boek voor in Hotel Damier in Kortrijk. Aan het boek ‘101 iconische & historische Kortrijkzanen’ werd anderhalf jaar intens gewerkt. Dit tijdsdocument over Kortrijk bevat bij publicatie meer dan 400 bladzijden, geïllustreerd met sprekende foto’s alsook met pakkende anekdotes. De auteur is een geboren en getogen Kortrijkzaan die met deze realisatie aan zijn 27ste boek toe is. (27/05/2024)

Officiële inhuldiging van de VLIZ wetenschapshaven, USV-werkboot

Op donderdag 30 mei was de gouverneur aanwezig op de officiële inhuldiging van de VLIZ wetenschapshaven, het nieuwe onbemande oppervlaktevaartuig USV en de werkboot Abbé Mann. De gouverneur verwelkomde iedereen en deelde mee dat deze nieuwe investeringen er gekomen zijn dankzij de steun van Vlaanderen (wetenschap & innovatie) en Europa (Brexit Adjustment Reserve) met de belofte voor samenwerking over de bestuursgrenzen heen en met alle partijen van de triple helix (overheid, bedrijven en wetenschap). (30/05/2024)

Multipurpose Maritime Operation Ceremony (EMSA)

Op maandag 13 mei woonde de gouverneur het officiële openingsevenement bij van de Multipurpose Maritime Operation (MMO) gecoördineerd door EMSA. Dit evenement werd georganiseerd in samenwerking met het Franse Secretariaat-generaal voor de Zee (SGMer), en vond plaats in de haven van Duinkerke. Deze locatie werd gekozen omdat daar de eerste oefening werd gehouden in het kader van de MMO, met de nadruk op milieubescherming en bestrijding van verontreiniging. (13/05/2024)

Bezoek Het Kunstuur

Op 13 mei werd opnieuw een topontmoeting georganiseerd voor het Legends & Leaders-netwerk. Deze keer vond het bezoek plaats bij Het Kunstuur, een initiatief van de broers Joost en Hans Bourlon. Een uniek event dat aan zijn tweede editie toe is en 30 topwerken tentoon stelt uit de periode 1850-1950 - een periode rijk aan diverse kunststromingen – op een unieke locatie: de Sint-Amandskerk in het centrum van Roeselare. De gouverneur nam deel aan dit uitzonderlijke bezoek. (13/05/2024)

Bekkenbestuur Brugse Polder

Het bekkenbestuur van de Brugse Polders stond in het teken van het jaarlijkse Wateruitvoeringsprogramma dat een uitgebreid overzicht van alle plannen en projecten in het bekken weergeeft. Het ontwerprapport 2024 werd goedgekeurd. Verder stond een toelichting van Aquafin over het investeringsplan 2025 op de agenda en het bijhorend advies. Tenslotte was er aandacht voor actualiteiten binnen het integraal waterbeleid met o.a. het waterkwaliteitsplan van de provincie, de nieuwe saneringsplicht voor de gemeenten en het in opmaak zijnde verziltingsdashboard, belangrijk voor onze kustpolders in droogteperiodes. (29/05/2024)

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be