Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Overhandiging ereteken aan Bernard Graaf d’Udekem d’Acoz

Bernard Graaf d’Udekem d’Acoz is sinds meer dan 35 jaar actief in leidinggevende functies in zowel het bedrijfsleven, caritatieve instellingen als culturele organisaties.  Centraal hierbij staat altijd het belang van het bedrijf, de instelling, de organisatie, de gemeente of het land.  Meer dan 35 boeiende jaren in deze leidinggevende functies brengen een niet te evenaren ervaringsopbouw en netwerking met zich mee.  Zijn talrijke verdiensten voor het land liggen op diverse vlakken.  Bijna 35 jaar is hij acties in leidinggevende functies voor de groep Remi Claeys Aluminium NV.  Sinds 25 jaar is hij directielid van de Beaulieu International Group die met bijna 5000 werknemers één van de belangrijkste industriële productiegroepen in België is.  Als directeur binnen de Beualieu groep is ingenieur Bernard Graaf d’Udekem d’Acoz verantwoordelijk voor het aansturen, optimaliseren en innoveren van complexe en kritische bedrijfsprocessen op het vlak van logistiek, kwaliteit en productie wereldwijd” sprak de gouverneur naar aanleiding van de overhandiging van het Kruis van Officier in de Leopoldsorde aan Bernard Graaf d’Udekem d’Acoz. (07/11/2023)

Provinciaal Platform Integrale Veiligheid

“We hebben vijf sprekers vandaag. Ik wens deze mensen uitdrukkelijk te bedanken voor hun engagement. Traditioneel gaan we van start met ADVP van BZ. Tessa Schenk is onze eerste spreekster en behartigt een 10-tal puntjes. Daarna komt Tineke Verduyn van de PZ RIHO aan het woord over het zorgcentrum voor seksueel geweld in Roeselare en is hier nog een oproep van het project “We can a lot”. Vervolgens geeft Katrijn Snauwaert van de stad Oostende toelichting over het IFG project IMPULS en de ervaringen sinds de opstart van het project. Rafaël Rondelez van de PZ POLDER deelt vervolgens zijn ervaringen met de designerdrug flakka of de zombiedruk. Gregory Desmidt van het CSD WVL spreekt tenslotte over de rave party’s. Ik wens jullie een boeiend en interactief overleg. Ik geef nu graag het woord aan mevrouw Schenk” sprak de gouverneur de deelnemers toe op dit digitaal overleg. (06/11/2023)

Overleg gouverneur met de Europese Commissie

Op 31 oktober laatstleden had de gouverneur een overleg met de Heer Harald Ruijters, Deputy Director-general DG Move bij de Europese Commissie in verband met de beveiliging van de parkings langs de autosnelwegen tegen de inklimmingen door transmigranten.

Sedert 2018 heeft de gouverneur van West-Vlaanderen bijzondere inspanningen geleverd om de impact van de transmigratie tot een minimum te beperken. Door de systematische uitvoering van het ‘Port Security Plan Zeebrugge’ werd het aantal gespotte transmigranten in de havenzone gereduceerd met 90%. Dit heeft niet alleen de aandacht getrokken van de stakeholders op Europees niveau, maar ook hun interesse gewekt over de wijze waarop dit structureel en systematisch werd aangepakt, ook vanuit het hinterland.

Het steeds verder zoeken naar innovatieve middelen om de protectie van de vrachtwagenladingen en vooral ook hun bestuurders te verhogen, heeft namelijk - in een volgende logische fase - geleid tot het opzetten van een Proof of Concept (POC) inzake het gebruik van een MacAdressScanner. Deze creatieve combinatie van hard- en software laat toe om te detecteren of zich abnormaal veel blue tooth-gelinkte toestellen in de ladingen van de vrachtwagens bevinden. Dit geeft dan meteen een ernstige indicatie over de potentiële aanwezigheid van transmigranten in de ladingen. De proefopstelling die actueel wordt voorbereid, werd dan ook uitvoerig toegelicht aan de DG Move.

Als spin-off van deze POC werd het ‘Green Lane’-concept besproken: truckbestuurders die zich over een ganse EU-corridor (TransEuropeanNetwerk-Transport : TEN-T) van autosnelwegen maximaal laten controleren op het intrusievrij houden van hun lading, zou bij het overladen of verschepen een prioritaire behandeling moeten krijgen. De investering die werd gedaan voor het gebruik van optimaal beveiligde parkings en om tegelijk te voldoen aan sociale voorzieningen van de Mobility Package zou op deze manier kunnen worden gecompenseerd als een structurele incentive. Ketengericht kan op deze manier de veiligheid van en in vrachtwagenladingen worden geoptimaliseerd. (31/10/2023)

Avant-première belevingstocht “Waar Water Was”

De gouverneur en zijn echtgenote waren in Nieuwpoort aanwezig op de avant-première van Waar Water Was.  Deze belevingstocht vertelt het unieke verhaal van WOI aan de IJzer.  Tijdens deze belevingstocht, die startte in het bezoekerscentrum Westfront, werd gestapt over de sluisdeuren van de Ganzepoot. (31/10/2023)

Opening Drone site POV

West-Vlaanderen heeft altijd al innovatief pionierswerk verricht in de meest diverse takken van de industrie: waar ook ter wereld wordt deze vorm van entrepreneurschap bijzonder gewaardeerd en onthaald. Binnen onze provincie ben ik steeds weer verwonderd over de ‘out of the box’-oplossingen die worden bedacht en ook in productie gebracht. Citymesh draait het vandaag letterlijk om, want steekt dan weer een drone ‘in the box’ om er daarna in no time mee uit te pakken. Van disruptie gesproken …. . Ook iets waar we in onze provincie ondertussen zeer sterk in zijn geworden. zei de gouverneur op de opening Drone site POV in Zedelgem. (27/10/2023)

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be