Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

april 2013

Symposium rampenmanagement

Elke openbare overheid heeft de verplichting om voorzorgsmaatregelen te nemen zodat de veiligheid van de bevolking gegarandeerd is. Deze plicht impliceert dat er preventief maatregelen worden genomen om de risico’s te voorkomen of in elk geval te beperken.Het is een opdracht van de overheid om alles in het werk te stellen om een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau te garanderen. De overheid kan niet afgerekend worden op het bereikte resultaat, maar wel op de inspanningen die geleverd werden om het hoogst bereikbare niveau aan veiligheid te realiseren. Dat is een belangrijk uitgangspunt.In dit kader past het colloquium “Risicomanagement bij natuurrampen” dat de gouverneur inleidde. Deze bijeenkomst zorgde voor nieuwe en bijkomende inzichten die bijdragen tot een verder doorgedreven risicomanagement , ook in confrontatie met natuurrampen. (19/04/2013)

P1010603

De vlinder en de cocon

"Och, arme stumper", dacht een man, die een prachtige vlinder zag worstelen om zich uit zijn cocon te bevrijden. De man besloot de vlinder te helpen. Hij pakte een klein zakmesje en sneed uiterst voorzichtig het weefsel los. De operatie lukte.
De vlinder was bevrijd. Liefdevol nam de man de vlinder op zijn hand en gooide hem in de lucht. De vlinder dwarrelde echter hulpeloos naar beneden. Waarom?Omdat het worstelen uit de cocon een noodzakelijk onderdeel van de geboorte van een vlinder is. Alleen zo kan een vlinder zich sterken om te vliegen. De hulp aan de vlinder betekende zijn ondergang.

Uitreiking ereteken aan Maurice Michielsens

Het bestuur van de Europese confederatie van oud-strijders en militairen  besliste  om aan de  heer Maurice Michielsens het ereteken met diploma toe te kennen van “Grootmeester strijder voor Europa”.  Dit voor zijn belangeloze inzet van meer dan 50 jaar voor de Koninklijke Belgische Marine, zijn inzet voor de gewezen oud-strijders – vuurkruisers WOI en de oud-strijdersverenigingen van WOII. Tevens is Maurice Michielsens lid van The Last Post Association en de The Royal British Legion en talrijke andere Vaderlandslievende verenigingen. De gouverneur overhandigde het ereteken in zijn Ambtswoning. (16/4/2013)

P1010580

Vergadering ‘Water’ van de EGTS

Op maandag 15 april 2012 vond een politieke vergadering plaats van de werkgroep ‘Water’ van de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale. Deze werkgroep, waarvan de gouverneur peter is, werkte een concreet voorstel van oplossing uit voor de afwateringsproblematiek van de Moeren. Doelstelling van de vergadering was om de resultaten te vernemen van de studie inzake het kanaal van Veurne-Duinkerke. Bedoeling is om de afwatering van de Moeren bij piekdebieten via dit kanaal te laten gebeuren, richting Duinkerke. Het voorstel houdt concreet in dat er in Vlaanderen een doorsteek komt van het Ringslot in de Moeren via de Speyevaart naar het kanaal Veurne-Duinkerke. Op Frans grondgebied is een bijkomende doorsteek nodig in Duinkerke vanaf het Canal Exutoire naar de Noordzee. Om de haalbaarheid van het voorstel tot oplossing te toetsen, en zeker te zijn dat het probleem van de wateroverlast niet wordt verplaatst, startte het Institution Interdépartementale des Wateringues (IIW) begin dit jaar met een studie. Het IIW nam de kosten voor deze studie op zich, maar zowel het Vlaams Gewest als de Provincie West-Vlaanderen zorgen voor een insteek van gegevens en meetresultaten zodat een volledig grensoverschrijdend mathematisch model werd gemaakt. De studie moest uitwijzen in hoeverre ingrepen aan de waterafvoer op het terrein het nodige effect zullen hebben en raamt tevens het financieel plaatje. De resultaten van de studie zijn alvast positief en tonen aan dat de nodige investeringen in het kader van de gekozen oplossing economisch verantwoord zijn.  De werkgroep schaarde zich unaniem achter deze resultaten. Een technische werkgroep zal nu een draaiboek opstellen met daarin alle verdere stappen die ondernomen dienen te worden.

(Scheepvaart)verkeersveilige dagen

Langzaam maar zeker komt het pleziervaartseizoen aan onze kust op gang. Het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC), het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer en de Scheepvaartpolitie engageerden zich om met de organisatie van vier scheepvaartverkeersveilige dagen een bijdrage te leveren om het aantal vermijdbare oproepen langs onze kust te beperken. Teams van de scheepvaartpolitie en de scheepvaartcontrole sensibiliseren pleziervaarders om het veilig varen hoog in het vaandel te dragen. Ze verstrekken ook veiligheidsadviezen en staan in voor preventiecontroles aan boord van de jachten. De nadruk ligt op preventie en niet op repressie. Het wordt een positieve aanzet voor het komende vaarseizoen waar de pleziervaarder en de overheid elkaar vinden om gezamenlijk voor meer veiligheid op het water te gaan.Gouverneur Decaluwé gaf de aftrap voor de eerste (scheepvaart)verkeersveilige dagen in Nieuwpoort . (12.04.2013)

P1010543

Bezoek minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten

De gouverneur ontmoette de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten, sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahayan in Brugge. De minister werd ontvangen in het stadhuis van Brugge en bezocht de prestigieuze tentoonstelling “Liefde en Devotie. Het Gruuthusehandschrift” in het Gruuthusemuseum.Tijdens de informele ontmoeting met de gouverneur kwamen diverse onderwerpen aan bod: economie, toerisme, scheepvaart. (10.04.2013)

P1010536

Intelligente conversaties

Intelligentie – van inter en legere – betekent letterlijk ‘samen verzamelen’. Oorspronkelijk was dat het gezamenlijk verzamelen van voedsel. Slim om dat samen te doen, pienter om elkaar te wijzen op giftige vruchten en wildrijke gebieden. Deze coöperatieve instelling heeft de mensheid van vroege uitsterving behoed.
Intelligentie is van meet af aan het vermogen om gezamenlijk te overleven in een veranderlijke wereld. Wonderlijk genoeg gebruiken wij het woord ‘intelligentie’ in IQ-tests alleen nog voor het bepalen van het individuele vermogen om goed te kunnen omgaan met abstracte voorstellingen. Die betekenis van ‘intelligentie’ – mensen met een lager IQ te slim af kunnen zijn met abstracte getallen en begrippen – ligt heel ver af van onze vroeger voedselverzamelacties. Die waren nadrukkelijk collectief en coöperatief.
Zo zijn feitelijk al onze gesprekken en conversaties bovenindividueel – gezamenlijke verzamelacties van ervaringen. Er is niks individueels aan intelligentie. (“Alles begon met een goed gesprek” – René Gude in Filosofiemagazine nr 3/2013)

Uitreiking van de Europese top kwaliteitslabels

De Zedelgemse fotograaf Kurt Vansteelant behaalde het prestigieuze label “Master Qualified European Photographer”. Dit label is een mastergraad voor de hoogste kwaliteitsfotografie uitgewerkt door de Europese federatie van fotografen. De gouverneur uitte zijn welgemeende felicitaties voor deze vereremerking als  bekroning voor het uitzonderlijke werk van Kurt Vansteelant. De gouverneur hoopt alvast dat dit een stimulans is om gedreven verder te doen. (29/03/2013)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be