Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

augustus 2013

ANIP Noordzee

De gouverneur zat de vergadering ANIP Noordzee voor in het Kamgebouw. Dit plan organiseert de noodplanning met betrekking tot de Noordzee. Het is bedoeld als leidraad voor de te volgen procedures en de te nemen beschermingsmaatregelen wanneer de noodzaak zich voordoet. Het beschrijft de opdrachten die de organisaties en diensten dienen uit te voeren. Een werkgroep onder leiding van de gouverneur werkt dit plan uit. Het wordt momenteel gefinaliseerd. (30/8/2013)

Nieuwe korpscommandant

In de Marinebasis Zeebrugge vond een militaire plechtigheid ter gelegenheid van de bevelsoverdracht plaats. Fregatkapitein militair administrateur Martin Van Cleven werd aangesteld als korpscommandant. Hij vervangt fregatkapitein Ward De Grieve. (29/8/2013)

mms_img-1341597463

Bezoek van de deputatie aan de Simon Stevin

De gouverneur, de gedeputeerden en de provinciegriffier hadden de unieke kans om het zeewetenschappelijk onderzoeksvaartuig Simon Stevin te bezoeken. Ze kregen er een rondleiding aan boord en uitgebreide uitleg over de activiteiten. De Simon Stevin is de opvolger van het Vlaamse onderzoeksschip de Zeeleeuw.(zie ook http://www.vliz.be/NL/Faciliteiten/Simon_Stevin) (26/8/2013)

P1020500

Marien wetenschappelijke gegevens: donatie van Esri aan IODE

Als voorzitter van het VLIZ is de gouverneur bijzonder fier dat het UNESCO – IOC projectkantoor voor IODE (International Data and Information Exchange) zich in Oostende bevindt als prestigieuze buur van het VLIZ met zijn marien datacentrum. Dit projectkantoor houdt zich bezig met het wereldwijd inzamelen en uitwisselen van oceanografische gegevens. Oceanen bedekken bijna 70% van de aardoppervlakte en zijn uiterst belangrijk voor het functioneren van de planeet en het welzijn van de inwoners. Bovendien kennen de zeeën en oceanen geen grenzen. Multilaterale organisaties zoals IOC en het IODE-programma zijn dan ook uiterst belangrijk. Esri, als wereldwijd leider in Geografische Informatie Systemen, heeft dit belang zeker ingezien. De donatie die Esri op heden doet voor het IOC projectkantoor voor IODE geeft hen de mogelijkheid om de data op een performante manier ter beschikking te stellen van een ruime kring deskundigen. (28/8/2013)

P1020508

Bezoek aan de OESO in Parijs

Gouverneur Decaluwé was met eerste gedeputeerde Guido Decorte uitgenodigd op een werkbezoek aan de OESO. Na de verwelkoming door Yves Leterme, adjunct-secretaris-generaal van de OESO, werd een overzicht gegeven van de werking van de OESO en werd aan de hand van verschillende studies door specialisten toegelicht waar de mogelijkheden liggen voor regionale, provinciale, lokale besturen. Ook werd het bezoek van de OESO-ambassadeurs aan West-Vlaanderen voorbereid. (27/8/2013)

Sail de Ruyter in Vlissingen

Zeeland organiseert jaarlijks vele mooie evenementen vaak op en rond het water. Eén van deze evenementen is Sail de Ruyter. Gedurende 4 dagen is er binnen Vlissingen en de Westerschelde van alles te zien en te beleven op maritiem gebied. Op uitnodiging van drs. J.M.M. Polman, commissaris van de Koning in Zeeland, woonde de gouverneur de Vlootschouw bij aan boord van het indrukwekkende gloednieuwe marine-patrouillevaartuig “Zr. Ms. Zeeland”. De avond werd afgesloten met een bijzondere ontvangst aan boord van de viermastwindjammer “Kruzenshtern” aan de kade van Damen Naval Shipbuilding in Vlissingen. Dit evenement bood ook de gelegenheid om van gedachten te wisselen met de commissaris van de Koning van  Zeeland over diverse dossiers die de provincies Zeeland en West-Vlaanderen aanbelangen. (24/8/2013)

P1050211

Afscheidsceremonie onderzoeksschip De Zeeleeuw

Na jarenlang voorbeeldig dienst te hebben gedaan als onderzoeksschip voor de Vlaamse overheid werd de Zeeleeuw uit de vaart genomen en vervangen door de Simon Stevin. Maar voor de sloop was de Zeeleeuw nog niet geschikt. Het schip is nog inzetbaar als onderzoeksschip en kan op dat vlak nog vele diensten bewijzen. De Zeeleeuw kreeg een nieuwe bestemming. Op voorstel van de gouverneur nam de Vlaamse regering de beslissing om de Zeeleeuw voor een symbolische euro te schenken aan Kenia. Kenia wordt de nieuwe uitvalsbasis voor zeewetenschappelijk onderzoek in de Indische Oceaan. De Zeeleeuw werd omgedoopt tot de RV Mtafiti, een heel toepasselijke naam, “Onderzoeker” in het Swahili. Gouverneur Decaluwé woonde de ceremonie van de RV Mtafiti in Oostende bij. Een mooi afscheid voor een schitterende toekomst en vooral een mogelijkheid voor onze Vlaamse onderzoeker, een nieuwe mogelijkheid voor nieuwe regio’s en thema’s. De Indische Oceaan is een echte schatkamer wat biodiversiteit betreft. Volgende week vertrekt het schip naar Mombasa. (23/8/2013)

P1020415

Bezoek aan de Wandelaar

Gouverneur Decaluwé bezocht samen met Jaak Raes van het Crisiscentrum van de Regering de beloodsingsdiensten op de Noordzee. Dit op uitnodiging van Jacques D’Havé, administrateur-generaal van het MDK. De diverse veiligheidsaspecten kwamen aan bod en er werd kennis gemaakt met de diverse bemanningsleden aan boord van het moederschip de Wandelaar en de Swath’s. Aan boord van de Wandelaar verwelkomde kapitein Dennis Brys de groep. Door de heli-winching area en de aanwezigheid van een klein hospitaal is de Wandelaar ook geschikt als coördinatie- en opvangplatform voor slachtoffers van scheepsrampen. Deze mogelijkheden vormen belangrijke hulpmiddelen bij de coördinatietaken van de gouverneur in geval van noodsituaties. (21/8/2013)

P1050156

Politioneel overleg

P1020394
Commissaris-generaal Catherine De Bolle, CEO van de federale politie, was op 20 augustus op werkbezoek in de provincie West-Vlaanderen. Een informeel onderhoud met gouverneur Decaluwé kon niet ontbreken op de agenda. Over een aantal hot-items in verband met politionele aangelegenheden werd van gedachten gewisseld. Grenscriminaliteit en het cameraschild kwamen aan bod  alsook de optimalisatie van de federale politie. Informele gedachtewisselingen zijn van groot belang om initiatieven in verband met politionele aangelegenheden in goede banen te leiden.

Zeepreventorium De Haan

Het Zeepreventorium in De Haan is een medisch pediatrisch revalidatiecentrum met een nationale en internationale reputatie en uitstraling. Historisch gegroeid vanuit de behandeling van longaandoeningen, worden er thans ook zuigelingen, kinderen en jongvolwassenen met diverse andere chronische aandoeningen behandeld. Dit vergt een multidisciplinaire aanpak van vele zorgverstrekkers. Gouverneur Decaluwé bracht op 20 augustus een bezoek aan het zeepreventorium en kon zo kennis maken met deze unieke aanpak in een unieke omkadering aan zee. Een aspect van onze kust dat verdient om in de schijnwerpers te worden gezet.

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be