Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

februari 2013

Provinciale Visserijcommissie

De Provinciale Visserijcommissie (PVC) van West-Vlaanderen streeft naar een goede samenwerking met de polderbesturen. Daarom werden zij uitgenodigd en waren ze aanwezig op de algemene vergadering van de PVC op vrijdag 22 februari ’13. De belangrijkste aangekaarte problematiek  betreft de te lage waterstanden, waardoor het aanwezige visbestand grote delen van haar leefomgeving verliest. In overleg met alle polderbesturen werd in een constructieve geest naar oplossingen gezocht. De polder Noordwatering Veurne stelt voor om het gravitaire lozen te faciliteren, en hieraan gekoppeld pompregimes aan te passen. Precies hierin liggen de win-win situaties voor de visserij. De polderbesturen gaan in hun gebied na welke projecten of werken ten bate van de visserij kunnen gebeuren. Ook het nieuwe visserijdecreet kwam aan bod. Alle voorstellen van de Visserijcommissie om de wet te wijzigen zijn opgenomen in het nieuwe decreet. Zo werd het peuren definitief verankerd in de wetgeving. De mogelijkheden om te vissen worden verruimd. Dit decreet is weliswaar nog niet in werking. Meer informatie vind je hier: www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Openbare_visserij/Wetgeving.aspx      

Kustforum

De vijfde editie van het kustforum  in Oostende stond in het teken van mobiliteit en ruimtelijke planning op zee. Er werd dieper ingegaan op de bereikbaarheid van de kust. Ook het gebruik van de ruimte op zee kwam aan bod. Het coördinatiepunt duurzaam kustbeheer gaf via het Kustforum de mogelijkheid aan alle betrokkenen om hun stem te laten horen en mee vorm te geven aan het kustbeleid. (27/2/2013)

Foto Jan Jabbeke Foto Jan Jabbeke

Extra controles in West-Vlaanderen tijdens eerste “Verkeersveilige Week”

brugge3 Op woensdag 27 februari werd in de provincies Oost- en West-Vlaanderen de kettingbotsing herdacht waarbij in 1996 op de E17 ter hoogte van Nazareth tien mensen de dood vonden en er 56 zwaargewonden vielen. Op initiatief van de gouverneur werd ter nagedachtenis van deze ramp voor de eerste keer een “Verkeersveilige Week” georganiseerd.Van maandag 25 februari tot en met vrijdag 1 maart organiseerden de 19 lokale politiezones en de federale wegpolitie binnen onze provincie massaal extra verkeersacties. Gedurende de ganse week liepen de weggebruikers op de West-Vlaamse wegen een verhoogde kans om gecontroleerd te worden op onder meer snelheid, rijden onder invloed, gordeldracht en de regelgeving inzake zwaar vervoer. (27/2/2013) ieper8 diksmuide2

Bezoek aan het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout

De gouverneur bezocht samen met Jacques D’Havé,administrateur-generaal Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout. Dit expertisecentrum doet wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van water in beweging. Het centrum onderzoekt de invloed van menselijke activiteit en van de natuur op watersysteem en de gevolgen ervan voor de scheepvaart en voor de watergebonden infrastructuur. Zowel de Vlaamse overheid als ook privé-instellingen en internationale organisaties doen beroep op de gespecialiseerde kennis van dit centrum. (25.02.2013)P1010281

175 jaar lerarenopleiding in Torhout

Reeds van in 1838 worden in Torhout jonge, gemotiveerde mensen klaargestoomd voor een loopbaan als leerkracht. Ondertussen is er heel veel veranderd inzake het takenpakket, de pedagogische aanpak en inzichten, maar vooral ook naar het engagement van onze leerkrachten. De gouverneur stond stil bij de belangrijke rol die het leerkrachtenkorps speelt in onze maatschappij en dan specifiek in het armoedebestrijdingverhaal.  Onderwijs en vorming zijn immers cruciale sleutels tot volwaardige socio-professionele perspectieven en het voorkomen van armoede. (23.02.2013)

Internationale controleoperatie door de wegpolitie aan de grens met Frankrijk

P1010265De federale wegpolitie organiseerde een grote controleactie aan de Belgisch-Franse grensovergang in Rekkem op de A14-E17 richting Frankrijk. Politiemensen  uit diverse Europese landen namen deel aan de actie. De federale wegpolitie controleerde op zwaar vervoer, snelheid, rijden onder invloed, gordeldracht. Focus lag ook op gerechtelijk vlak: controles naar drugs, mensensmokkel, illegale immigratie en grensoverschrijdende criminialiteit. Deze actie kaderde in het TISPOl-netwerk waarvan België momenteel voorzitter is. TISPOL is het netwerk van de verenigde Europese Verkeerspolitiediensten die actief zijn op het vlak van verkeersveiligheid als op het vlak van gerechtelijk werk langs de verkeersassen onder de gezamenlijke noemer wegpolitie. Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet, staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet en gouverneur Carl Decaluwé brachten bezochten de verschillende controleposten. (21/2/2013)

Ontvangst Nederlandse Commissarissen van de Koningin en gouverneurs in Laken

Naar jaarlijkse traditie brachten de Nederlandse commissarissen van de Koningin een meerdaags bezoek aan Brussel. Deze bezoeken ambiëren een inhoudelijke verdieping in Europese vraagstukken en een versterking van de contacten tussen vertegenwoordigers van België en Nederland. Dit jaar ontving de Koning de Nederlandse commissarissen van de Koningin en de gouverneurs op het Kasteel in Laken. (21/2/2013)

Vergadering met West-Vlaamse OCMW-secretarissen

De OCMW-secretarissen vervullen een belangrijke rol op het vlak van armoedebestrijding. Voor de uitwerking van een aantal actiepunten van de rede ‘Omdat armoede onaanvaardbaar is. Omdat armoede iedereen aanbelangt’ doet de gouverneur graag een beroep op hun medewerking. De gouverneur startte de vergadering met een toelichting over zijn rede . Hij kaartte ook het DAF-intermediairsproject studietoelagen aan waarbij digitale aanvragen  kunnen worden ingediend zonder kennis van de pincode van de e-ID. Dit project werkt niet alleen drempelverlagend maar heeft ook  een belangrijke tijdswinst tot gevolg. Chris Verstraete, directeur en Veerle Gevaert, opbouwwerker van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen lichtten het project zorgnetwerken en het belang van de signaalfunctie toe. Aansluitend ging Siska Vanpeteghem, OCMW Ieper dieper in op het project schuldpreventie Westhoek. De gouverneur schreef de bevoegde Vlaamse ministers en  de Staatssecretaris aan met de conclusies van het overleg .(18/2/2012)

P1010239

Bezoek Koning en Koningin aan De Panne

De gouverneur woonde het bezoek van de Koning en de Koningin bij aan de tentoonstelling “Het Hospitaal van de Koningin.  Rode Kruis. L’Ocean en De Panne 1914-1918” in het cultuurhuis De Scharbillie in De Panne.
Na een warme begroeting door de bevolking volgde een begeleide rondleiding aan de tentoonstelling.Deze tentoonstelling toont de werking van het hospitaal aan tijdens de WOI aan de hand van foto’s en voorwerpen uit onze provincie. Ook het verblijf van de Koninklijke Familie en het dagelijks leven in De Panne en Adinkerke tijdens de oorlog komen uitgebreid aan bod.(20/2/2013)

P1010256

Vergadering kustburgemeesters

Veiligheid aan de kust is een belangrijk item voor de gouverneur, vandaar dat er regelmatig overleg is met de kustburgemeesters. Op maandag 18 februari 2013 werd een dergelijk overleg georganiseerd. Op de agenda stond o.a. de veiligheid rond de kusttram, baden in zee, gedachtewisseling over de gemeentelijke administratieve sancties, het “Masterplan Kustveiligheid”… (18/2/2013)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be