Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Provinciale Visserijcommissie

De Provinciale Visserijcommissie (PVC) van West-Vlaanderen streeft naar een goede samenwerking met de polderbesturen. Daarom werden zij uitgenodigd en waren ze aanwezig op de algemene vergadering van de PVC op vrijdag 22 februari ’13. De belangrijkste aangekaarte problematiek  betreft de te lage waterstanden, waardoor het aanwezige visbestand grote delen van haar leefomgeving verliest. In overleg met alle polderbesturen werd in een constructieve geest naar oplossingen gezocht. De polder Noordwatering Veurne stelt voor om het gravitaire lozen te faciliteren, en hieraan gekoppeld pompregimes aan te passen. Precies hierin liggen de win-win situaties voor de visserij. De polderbesturen gaan in hun gebied na welke projecten of werken ten bate van de visserij kunnen gebeuren. Ook het nieuwe visserijdecreet kwam aan bod. Alle voorstellen van de Visserijcommissie om de wet te wijzigen zijn opgenomen in het nieuwe decreet. Zo werd het peuren definitief verankerd in de wetgeving. De mogelijkheden om te vissen worden verruimd. Dit decreet is weliswaar nog niet in werking. Meer informatie vind je hier: www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Openbare_visserij/Wetgeving.aspx      

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be