Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

juni 2013

Opening zomerseizoen in Bredene

P1020367

De veelkleurigheid en de diversiteit van het aanbod zijn een meerwaarde aan onze kust. Iedere kustgemeente, iedere badplaats heeft zijn eigenheid en toeristen zijn gecharmeerd door het specifieke aanbod. Dat moeten we instandhouden en zelfs differentiëren. Maar op het vlak van de veiligheid zou de gouverneur hier wel een uitzondering op willen maken. Hij is ervan overtuigd dat we daar in de toekomst verder moeten aan werken en dat er hiervoor een draagvlak is bij alle overheden die betrokken zijn bij het kustgebeuren. Bij de aanvang van het zomerseizoen is de gouverneur ervan verzekerd dat onze veiligheidsdiensten, politie, brandweer, ambulanciers, redders aan zee, EHBO-medewerkers en zovele anderen er klaar voor zijn. Hopelijk  blijven we gespaard van grote incidenten, maar ook daar zijn we op voorbereid. (26/06/2013)

Bezoek bedrijf URS in Zeebrugge

De gouverneur bezocht de Unie van Redding- en Sleepdiensten nv. Dit bedrijf staat in voor de sleepdiensten in Zeebrugge . De gouverneur werd er ontvangen door Peter Vierstraete (General Manager) en Geert Vandecappelle (Operations Manager Zeebrugge). Onder deskundige begeleiding bezochten ze de sleepboten, de machinewerkplaats,… Er werd gesproken over de veiligheidsaspecten op zee waar private partners ook een rol te spelen hebben. Er volgde een rondvaart in en buiten de haven. (25/6/2013)

P1040539

Bezoek aan de RV Zeeleeuw

In Oostende bezocht de gouverneur de Zeeleeuw, het eerdere oceanografisch onderzoeksschip van de Vlaamse overheid. Het schip diende 13 jaar de Belgische en internationale zeeonderzoekers in de zuidelijke bocht in de Noordzee. Sedert 3 mei 2013 vaart het schip onder Keniaanse vlag en draagt nu de naam Mtafiti Mombasa. Het zal ingezet worden voor marien onderzoek in de open zee van de West Indische Oceaan. (25/6/2013)

P1020366

Bezoek MRCC

Op vraag van kapitein Réjane Gyssens, nautisch diensthoofd van het MRCC werden de burgemeesters, de korpschefs en de noodplanningsambtenaren van de kustgemeenten en de kustzones uitgenodigd om kennis te maken met de werking van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum. De activiteiten van het MRCC zijn gericht op wat er zich op zee voordoet. Wat er zich op zee voordoet kan ook repercussies hebben op het strand en het strandwater. In de eerste plaats wordt daarbij gedacht aan de afsprakenregeling reddingen aan zee waarbij de land- en de zeediensten gecoördineerd moeten optreden bij incidenten waar zowel vanuit land als vanuit zee door de hulpverleningsdiensten kan worden opgetreden. Het best gekende voorbeeld zijn de drenkelingen aan zee, maar ook de vermisten op het strand of in zee. De burgemeesters en de korpschefs werden ingelicht wat zij kunnen verwachten van de hulpverleningsdiensten op zee en hoe die diensten door hen kunnen worden geholpen. Aansluitend kwam de vraag naar de politionele inzet op het strand aan bod. (25/6/2013)

Bezoek van de ZAST- delegatie

De ZAST-delegatie (Zhejiang Association for Science and Technology) bezocht o.m. Barco, AZ Groeninge, Katho, het VLIZ. Focus van het bezoek lag op technologische uitdagingen. De gouverneur ontving de delegatie onder leiding van Zhu Bing in zijn residentie. (24/6/2013)

P1020357

Veiligheidsoverleg

Het provinciale veiligheidsoverleg (PVO) werd voorgezeten door mevrouw Anita Harrewyn, Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep in Gent.In dit PVO werd onder meer  de afsprakenregeling ‘Politie-De Lijn’ besproken. De Lijn werkt samen met de politie aan een betere veiligheid op het openbaar vervoer in West-Vlaanderen. Hiervoor worden ook cursisten van de West-Vlaamse Politieschool ingeschakeld. De evaluatie van 2012 werd voorgesteld. Vorig jaar werd voor het eerst samengewerkt met de Nederlandse politie. Verder werd er ook informatie gegeven over activiteiten binnen de opleiding Bachelor Maatschappelijke Veiligheid en het expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid en de relatie tot het PVO en de West-Vlaamse Politieschool (WPS). Binnen de Hogeschool Katho-Ipsoc wordt de opleiding Bachelor Maatschappelijke Veiligheid aangeboden en is er ook een Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid. De mogelijke samenwerkingsvormen met de verschillende politiediensten alsook met de WPS werden besproken. (24/6/2013)

Bezoek van de Prinsen aan de provincie West-Vlaanderen

De gouverneur en zijn echtgenote verwelkomden Prins Filip en Prinses Mathilde naar aanleiding van een bezoek aan West-Vlaanderen. Ze bezochten eerst het Nationaal Schoeiselmuseum in Izegem en maakten er kennis met de geschiedenis van de schoeiselnijverheid. In Ingelmunster werden ze ontvangen in brouwerij Van Honsebrouck die reeds in 1900 ontstaan is. In het Guldensporencollege van Harelbeke vond een ontmoeting met “Getuigen Onderweg” plaats. Verkeersslachtoffers sensibiliseren jongeren voor een veilig verkeersgedrag. Een receptie in het gemeentehuis van Harelbeke en een ontmoeting met de bevolking rondden het bezoek af. (20/6/2013)

P1020343

Crisiscommunicatieoefening ‘SUNNY DAY’

Op donderdag 19 juni testte de gouverneur de organisatie van zijn crisiscommunicatieplan uit.  Het scenario vertrok van een incident (lek) in een Sevesobedrijf met een gevaarlijke gaswolk als gevolg.  De gouverneur riep de provinciale fase uit, wat betekent dat de beleidscoördinatie in zijn handen lag.  De crisiscel onder zijn leiding kwam bijeen in het crisiscentrum in het kamgebouw.Op basis van insteken door een oefenleiding reageerde het crisiscommunicatieteam zo realistisch mogelijk.  De overheidskanalen om informatie ter beschikking te stellen aan de bevolking werden ingezet: klassieke persberichten werden verstuurd, de website van de provincie werd gevoed en de sociale media (facebook en twitter) werden ingeschakeld.  Fictieve pers bestookte het mediateam met (soms suggestieve) vragen.  De berichtgeving over het incident werd gemonitord: om na te gaan of er geen foute communicatie werd verspreid en om te achterhalen wat leefde op het terrein.  Als afsluiter van de oefening werd een persconferentie geënsceneerd met de gouverneur als officiële woordvoerder bijgestaan door een vertegenwoordiger per discipline (brandweer, medische dienst, politie en civiele bescherming).  Uit deze oefening zullen de nodige lessen getrokken worden om de toekomstige communicatie naar de bevolking te verbeteren. (19/6/2013)

Overlegplatform Vlaamse buitendiensten met als gastspreker minister Geert Bourgeois

De coördinatieopdracht van de gouverneur met de oprichting van een overlegplatform van Vlaamse buitendiensten is een uitvoering van de interne staatshervorming. De gouverneur deed op deze tweede bijeenkomst van het overlegplatform een oproep voor het detecteren en aangeven van afstemmings- en samenwerkingseuvels.  Gepaste spreker voor dit netwerkmoment was minister Geert Bourgeois. De minister benadrukte het belang van de coördinerende rol van de gouverneur en van samenwerking. Als overheid moeten we inzetten op efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit. Ook transparante communicatie vormt een belangrijk aspect. De term ‘civil servant’ geeft de essentie weer.(18/6/2013)P1020309

Van leugen naar massahysterie

Beste lezer,

De Deense bekroonde film ‘Jagten’ laat onverbiddelijk en kristalhelder zien, hoe gemakkelijk een leugen zich kan nestelen in de geesten van de publieke opinie. Ook hoe gretig de volksmenigte meegaat in de demonisering en de kruisiging van een medemens. Alleen wij, de machteloze toeschouwers, weten van in het prille begin met absolute zekerheid dat de arme gedemoniseerde man zo onschuldig is als een lammetje. En masse wordt hij veroordeeld, geweigerd, bedreigd en in elkaar gerost. De onbedwingbare hysterici uit het dorp zien in de man, van de ene dag op de andere, de belichaming van het kwaad. Zelf denken ze vanuit het goede denken te handelen. De strak vertelde wijze waarop dit ontnuchterende relaas zich verder ontwikkelt, confronteert ons met de mensheid zoals we die eigenlijk vaak weigeren te zien: draconisch, hysterisch, irrationeel. Nochtans blijft elk personage menselijk en worden goedkope tegenstellingen uit de weg gegaan. Immers, hoe zouden we zelf zijn? Neutraal en kalm, maken we onszelf wijs. En dat allemaal door dat ene leugentje van een kind. ‘Jagten’ is naast beklemmend en hartverscheurend ook benauwend realistisch. Murw ben je er in elk geval van.

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be